Skip to main content

Blisko 65 mld USD nowych aktywów netto w akcyjnych ETFs/ETPs w listopadzie

Jak poinformowała niezależna analityczna i konsultingowa firma ETFGI specjalizująca się w funduszach ETF i instrumentach typu ETPs (exchange-traded products), w listopadzie 2016 r. napływ netto kapitału do ww. produktów finansowych na świecie wyniósł aż 59,02 mld USD, a od początku tego roku sięgnął już 324,1 mld USD (w tym samym momencie 2015 r. było to 317,05 mld USD). Wartość aktywów funduszy ETF na koniec listopada wyniosła 3287 mld USD, zaś łącznie z instrumentami typu ETP było to rekordowe 3445 mld USD. Najwyższe w historii poziomy aktywów ETFs/ETPs zanotowano również w Stanach Zjednoczonych (2471 mld USD) oraz w Kanadzie (83,4 mld USD).

Listopad był 34. miesiącem z rzędu, w którym odnotowano dodatni napływ netto kapitału do ETFs/ETPs w skali globalnej. Instrumenty akcyjne pozyskały netto aż 64,74 mld USD – najwięcej środków finansowych trafiło do produktów oferujących ekspozycję na amerykański rynek akcji. Dwie pozostałe główne kategorie ETF-ów i ETP doświadczyły stosunkowo niewielkiego odpływu kapitału w ujęciu netto – z produktów dłużnych wycofano 333 mln USD, a z produktów towarowych 3,21 mld USD. Aktywne ETFs/ETPs zgromadziły w listopadzie rekordowe 1,09 mld USD. Wśród dostawców (providers) liderem w przyciąganiu aktywów były firmy: State Street Global Advisors (oferuje ETF-y pod marką SPDR) – 20,34 mld USD netto, BlackRock (oferuje ETF-y pod marką iShares) – 18,50 mld USD netto oraz Vanguard – 10,85 mld USD netto.

Według Deborah Fuhr – współzałożycielki i partnera zarządzającego ETFGI – amerykański rynek akcji zachowywał się dobrze w listopadzie (indeks S&P 500 wzrósł o 2,7% a Dow Jones Industrial Average o 5,9%). Silny dolar spowodował straty na międzynarodowych rynkach akcji – indeks S&P Developed Ex-U.S. BMI zniżkował o 1,8%, a indeks S%P Emerging BMI o 4,7%. W Europie indeks S&P Europe 350 zyskał w listopadzie 1,24%, przy czym niemal całe zyski tego indeksu to efekt silniejszego wpływu umocnienia się funta szterlinga w stosunku do spadku cen akcji brytyjskich firm. Indeks VIX (tzw. indeks strachu) zniżkował w listopadzie aż o 21,9%.

W okresie od stycznia do listopada 2016 r. najwięcej nowego kapitału trafiło do akcyjnych ETFs/ETPs (168,63 mld USD). Ponad 100 mld USD nowych aktywów netto (104,87 mld USD) zapisały na swoim koncie także ETF-y i ETP powiązane z indeksami rynku instrumentów o stałym dochodzie (to nowy rekord – w 2015 r. było to 78,17 mld USD). Towarowe ETFs/ETPs także zostały zasilone kapitałem netto w rekordowej wysokości 35,09 mld USD (w 2012 r. było to 22,73 mld USD). Analogiczna sytuacja miała miejsce również w przypadku lewarowanych odwrotnych ETF-ów i ETP – napływ netto środków finansowych wyniósł w ich przypadku 7,53 mld USD (w 2013 r. było to 6,03 mld USD). Trzema największymi beneficjentami ogromnej popularności funduszy ETF i instrumentów typu ETP na świecie były: BlackRock (+114,67 mld USD), Vanguard (+83,45 mld USD) i State Street Global Advisors (+44,02 mld USD).

Według danych ETFGI w końcu listopada 2016 r. na świecie funkcjonowało 6605 ETF-ów i instrumentów typu ETP posiadających łącznie 12 540 linii notowań. Instrumenty te znajdują się w obrocie na 65 giełdach w 53 państwach i są oferowane przez 288 dostawców.

Spośród ponad 6,6 tys. instrumentów aż 2177 (33%) zarządza aktywami niższymi od 10 mln USD. Z kolei 457 ETFs/ETPs (7%) dysponuje aktywami przekraczającymi 1 mld USD – łącznie podmioty te zarządzają kwotą 2821 mld USD, co stanowi 81,9% całkowitych aktywów globalnego rynku funduszy ETF i instrumentów typu ETP.

W ciągu 11 miesięcy tego roku zamknięto rekordową liczbę 294 ETF-ów i ETP oferowanych przez 63 firmy. W tym samym okresie 141 dostawców uruchomiło jednak aż 760 nowych produktów – to nieco mniej niż w tym samym okresie 2015 roku (813) i więcej niż w tym samym okresie 2014 roku (649).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.