Skip to main content

Blisko 6 mld USD przychodów podmiotów z branży indeksowej w 2023 roku

Według raportu opublikowanego przez firmę Burton-Taylor International Consulting będącą częścią działu Parameta Solutions spółki TP ICAP, globalne przychody branży indeksowej wzrosły w 2023 r. o 9,3%, osiągając rekordowy poziom 5,8 mld USD (por. poniższy wykres). Głównymi podmiotami tej branży, szczegółowo przeanalizowanymi przez Burton-Taylor International Consulting, są następujący dostawcy indeksów (index providers): LSEG FTSE Russell, S&P Dow Jones Indices, MSCI, Nasdaq, ISS STOXX (Deutsche Boerse), Bloomberg, Alerian (VettaFI/TMX), Intercontinental Exchange (ICE), Solactive, Morningstar, CRSP i SIX. Przychody branży indeksowej wzrosły we wszystkich jej segmentach.

Aż 70% łącznych przychodów z indeksów jest generowane przez trzy największe podmioty, tj. MSCI (25%), S&P Dow Jones Indices (24,1%) i FTSE Russell (21,2%). MSCI wysunął się w ubiegłym roku na pozycję lidera dystansując S&P Dow Jones Indices wskutek wzrostu przychodów o 11,4% do 1,5 mld USD – głównie dzięki rosnącemu popytowi na indeksy ESG. Relatywnie duży udział w rynku posiada również Nasdaq (9,1%) – jego średnie roczne tempo wzrostu przychodów (CAGR) w minionych pięciu latach wyniosło 20,7%. Udziały pozostałych podmiotów nie przekraczają 4%, w tym ISS STOXX ma 3,9%, Bloomberg 3,2%, ICE 1,8%, Alerian 1,4%, Solactive i Morningstar po 1,1% (w ich przypadku pięcioletni CAGR wyniósł – odpowiednio – 20,8% i 34%), SIX 0,6% i CRSP 0,5%. Łączny udział w przychodach pozostałych dostawców indeksów wynosi 7%.

Według Financial Times, dynamika wzrostu przychodów branży indeksowej w ubiegłym roku była wyraźnie niższa od tempa wzrostu aktywów funduszy otwartych i funduszy ETF na świecie, który wyniósł – według danych Morningstar Direct – 15,5%. Spadek przychodów z indeksów w stosunku do aktywów funduszy oznacza zmianę w porównaniu z ostatnimi latami. Według spółki Burton Taylor średnie roczne tempo wzrostu (CAGR) globalnych przychodów branży indeksowej w ostatnich pięciu latach wynosiło bowiem 11 proc., podczas gdy ten sam wskaźnik dla aktywów inwestycyjnych (według danych firmy Morningstar) wyniósł 8,5 proc.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.