Skip to main content

Blisko 200 mld USD nowego kapitału trafiło do ETF/ETP w pierwszych trzech kwartałach 2014 r.

Pierwsze trzy kwartały 2014 r. okazały się rekordowe pod względem napływu netto środków do funduszy ETF i innych instrumentów finansowych typu ETP (exchange-traded product). Według danych zgromadzonych przez ETFGI – firmę analizującą światowy rynek ETF/ETP – saldo nabyć i umorzeń w okresie od stycznia do września bieżącego roku sięgnęło blisko 200 mld USD (+199,0 mld USD), podczas gdy w najlepszym dotąd pod tym względzie roku 2012 (także w pierwszych trzech kwartałach) saldo to wyniosło +185,8 mld USD. Najlepsze wyniki sprzedaży odnotowały rynki: amerykański (+124,7 mld USD) i europejski (+47,4 mld USD).

We wrześniu przewaga nowych nabyć nad umorzeniami (sprzedażą) ETF/ETP wyniosła 13,2 mld USD. To w głównej mierze zasługa instrumentów posiadających ekspozycję na rynki akcji (+14,8 mld USD), ponieważ dwie pozostałe główne kategorie ETF/ETP zanotowały odpływ netto kapitału: towarowe ETF/ETP w wysokości 1,5 mld USD, a dłużne ETF/ETP w wysokości 449 mln USD. Pod względem geograficznym wrześniowe dane zdominował rynek amerykański, gdzie napływ netto kapitału wyniósł +17,4 mld USD. Największe dodatnie saldo sprzedaży w ubiegłym miesiącu osiągnęły firmy: State Street Global Advisors (SSgA) oferująca produkty pod marką SPDR (+10,5 mld USD) oraz Vanguard (+7,0 mld USD). Na czołowych pozycjach znalazły się ponadto: First Trust (+939 mln USD), Van Eck (+858 mln USD) i Wisdom Tree (+789 mln USD).

Globalny rynek ETF/ETP w końcu III kwartału 2014 r. obejmował 5463 instrumentów finansowych (w sumie 10 510 linii notowań) znajdujących się w ofercie 225 instytucji finansowych i będących przedmiotem obrotu na 61 giełdach papierów wartościowych/wielostronnych platformach obrotu (MTF). Łączne aktywa ulokowane w ETF/ETP na świecie wynoszą 2,6 bln USD. Największą częścią tych aktywów zarządzają BlackRock (fundusze ETF iShares) – 980,3 mld USD (37,3% globalnego rynku ETF/ETP), SSgA (fundusze ETF SPDR) – 431,6 mld USD (16,4%) i Vanguard – 406,8 mld USD (15,5%); w sumie udział trzech ww. podmiotów w światowym rynku ETF/ETP wynosi niemal 70 procent (69,3%). Udziały pozostałych instytucji finansowych nie przekraczają 4 procent.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.