Skip to main content

BlackRock uruchomił fundusze ETF iShares Core dla długoterminowych inwestorów stosujących zasadę „kup i trzymaj”

W październiku 2012 r. spółka BlackRock – największy na świecie dostawca funduszy ETF – poszerzyła swoją ofertę adresowaną do klientów indywidualnych o 10 nowych produktów, które funkcjonują w serii iShares Core (iShares Core Series). W praktyce grupa ta obejmuje sześć dotąd istniejących ETF-ów (cześć przekształconych z innych funduszy), które funkcjonują pod nowymi nazwami oraz cztery całkowicie nowe ETF-y – pełną listę tych ETF-ów przedstawia poniższa tabela.

Mają być one odpowiedzią na oczekiwania długoterminowych inwestorów, którzy jednocześnie preferują zasadę „kup i trzymaj” (buy and hold). Jest to pakiet instrumentów finansowych konkurencyjnych cenowo, zróżnicowanych, efektywnych podatkowo, które stanowić mogą rdzeń portfela inwestycyjnego każdego inwestora. Umożliwiają one inwestowanie na amerykańskim i zagranicznych rynkach akcji oraz na amerykańskim rynku papierów dłużnych. Zostały one zaprojektowane w taki sposób, aby się wzajemnie uzupełniały, dzięki czemu pozwalają każdemu inwestorowi posiadającemu długookresowy horyzont inwestycyjny na stworzenie takiego zestawu funduszy, który będzie najlepiej odpowiadał jego indywidualnym potrzebom.

Wśród czterech nowych ETF-ów iShares Core wprowadzonych przez BlackRock na platformę NYSE Arca 22 października 2012 r. trzy posiadają ekspozycję na międzynarodowe rynki akcji, natomiast jeden inwestuje na amerykańskim rynku instrumentów dłużnych.

iShares Core MSCI Total International Stock ETF odwzorowuje wyniki indeksu MSCI ACWI ex-USA Investable Market Index (IMI). Jest to indeks ważony kapitalizacją (z uwzględnieniem free float`u), którego celem jest pokrycie w 99% kapitalizacji globalnego rynku akcji (bez USA). Skład indeksu jest rewidowany co kwartał. W indeksie znajdują się akcje ok. 6 tysięcy spółek (sam fundusz inwestuje w ok. 3,3 tys. walorów), których łączna kapitalizacja wynosi ok. 18,2 bln USD. Pod względem geograficznym w portfelu funduszu przeważają firmy amerykańskie (15,03%), japońskie (14,04%), kanadyjskie (7,99%), australijskie (6,06%), niemieckie (5,77%), francuskie (5,72%) i szwajcarskie (5,63%). W ujęciu branżowym największą wagę w portfelu funduszu posiadają spółki finansowe (24,21%), przemysłowe (11,51%), surowcowe (10,92%), producenci dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (10,16%) i podstawowych dóbr konsumpcyjnych (9,45%) oraz spółki sektora energetycznego (8,98%). Największymi pozycjami w portfelu funduszu są: iShares S&P India Nifty 50 (1,42%), iShares MSCI Russia (1,26%), Nestle (1,15%) oraz HSBC Holdings (1,04%). Wskaźnik cena do zysku portfela funduszu wynosi 18,36, a wskaźnik cena do wartości księgowej 2,56 (wszystkie dane na koniec 2012 r.). Wskaźnik kosztów netto (net expenses) funduszu wynosi 0,16%.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF replikuje wyniki indeksu MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI). Jest to indeks ważony kapitalizacją (z uwzględnieniem free float`u), którego celem jest pokrycie w 99% całkowitej kapitalizacji rynków akcji w państwach wschodzących. Skład indeksu jest rewidowany co kwartał. W indeksie znajduje ok. 2,6 tys. spółek (sam fundusz inwestuje w ok. 1,6 tys. walorów), których łączna kapitalizacja wynosi ok. 4,4 bln USD. Pod względem geograficznym w portfelu funduszu przeważają firmy chińskie (17,10%), amerykańskie (15,31%), południowokoreańskie (15,28%), brazylijskie (11,88%) i tajwańskie (11,44%). W ujęciu branżowym największy udział w portfelu funduszu posiadają spółki finansowe (23,49%), technologii informacyjnych (12,84%), surowcowe (11,18%) i energetyczne (10,56%). Największymi pozycjami w portfelu funduszu są: BlackRock FDS III (8,42%), iShares MSCI India Index Fund (4,07%), Samsung Electronics (3,58%), iShares S&P India Nifty 50 (2,32%) oraz Taiwan Semiconductor Manufacturing (1,87%). Wskaźnik cena do zysku portfela funduszu wynosi 19,43, a wskaźnik cena do wartości księgowej 3,13 (wszystkie dane na koniec 2012 r.). Wskaźnik kosztów netto (net expenses) funduszu wynosi 0,18%.

iShares Core MSCI EAFE ETF naśladuje stopę zwrotu indeksu MSCI EAFE Investable Market Index (IMI). Jest to indeks ważony kapitalizacją (z uwzględnieniem free float`u), którego celem jest pokrycie w 99% kapitalizacji rynków akcji w Europie, Australii i regionie Pacyfiku oraz na Bliskim Wschodzie. Skład indeksu jest rewidowany co kwartał. W indeksie znajdują się akcje ok. 3,1 tys. spółek (sam fundusz inwestuje w ok. 2,5 tys. walorów), których łączna kapitalizacja wynosi ok. 12,4 bln USD. Pod względem geograficznym w portfelu funduszu przeważają firmy brytyjskie (22,09%), japońskie (20,70%), australijskie (8,87%), francuskie (8,44%), niemieckie (8,43%) i szwajcarskie (8,30%). W ujęciu branżowym największą wagę w portfelu funduszu posiadają spółki finansowe (24,16%), przemysłowe (13,62%), producenci dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (11,57%) i podstawowych dóbr konsumpcyjnych (10,91%) oraz spółki surowcowe (9,93%) i spółki z sektora opieki zdrowotnej (9,25%). Największymi pozycjami w portfelu funduszu są: BlackRock FDS III (1,95%), Nestle (1,69%), HSBC Holdings (1,55%), Novartis (1,16%) oraz Roche Holding (1,14%). Wskaźnik cena do zysku portfela funduszu wynosi 18,05, a wskaźnik cena do wartości księgowej 2,51 (wszystkie dane na koniec 2012 r.). Wskaźnik kosztów netto (net expenses) funduszu wynosi 0,14%.

iShares Core Short-TermU.S. Bond ETF odwzorowuje wyniki indeksu Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Bond. Zapewnia on ekspozycję na rynek krótkoterminowych amerykańskich papierów rządowych i korporacyjnych. W portfelu indeksu znajdują się amerykańskie instrumenty rządowe i quasi-rządowe (m.in. amerykańskich i nieamerykańskich agencji rządowych, instytucji ponadnarodowych i władz lokalnych) oraz obligacje korporacyjne amerykańskich przedsiębiorstw posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, denominowane w dolarach amerykańskich i charakteryzujące się okresem pozostałym do wykupu od roku do 5 lat. W indeksie znajdują się ok. 2,6 tys. obligacji (z czego fundusz inwestuje w ok. 170 walorów), których łączna kapitalizacja wynosi ok. 6,4 bln USD. W portfelu funduszu przeważają instrumenty o ratingu AAA i AA+ (wg. Standard & Poor`s), które stanowią ok. 77,5% jego aktywów. Średnia ważona zapadalność portfela indeksu wynosi 2,84 lat, efektywne duration 2,61 lat, a średni ważony kupon 2,34% (wszystkie dane na koniec 2012 r.). Wskaźnik kosztów netto (net expenses) funduszu wynosi 0,12%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.