Skip to main content

BlackRock połączył się z Barclays Global Investors

1 grudnia oficjalnie zakończył się proces fuzji amerykańskiej firmy BlackRock – jednego z światowych liderów rynku zarządzania aktywami (około 3,2 biliona USD według stanu na koniec III kwartału br.), zarządzania ryzykiem i usług doradczych dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych – z Barclays Global Investors (BGI) – lidera rynku funduszy ETF na świecie oferującego je pod marką iShares.

Połączona firma funkcjonuje pod nazwą BlackRock, natomiast marka iShares została zachowana.

Pierwszym etapem procesu połączenia BlackRock z BGI było pisemne potwierdzenie w dniu 16 czerwca przyjęcia przez zarząd BGI oferty przejęcia spółki złożonej przez BlackRock. 6 sierpnia akcjonariusze Barclays zatwierdzili ofertę sprzedaży spółki BGI spółce BlackRock Inc. Barcalays przyjął ofertę BlackRock po spełnieniu postanowień tzw. porozumienia „go-shop” (umożliwiającego prowadzenie poszukiwań innych oferentów) zawartego w związku z otrzymaną wcześniej przez Barclays od innnej instytucji ofertą dotyczącą iShares – używanej przez BGI platformy funduszy ETF. Sfinalizowanie transakcji z dniem 1 grudnia było możliwe po uzyskaniu zgody klientów, stosownych zezwoleń organów nadzoru oraz po spełnieniu warunków stosowanych zwyczajowo w takich transakcjach.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.