Skip to main content

BlackRock Canada wprowadził nowy fundusz iShares na giełdę w Toronto

22 listopada na Toronto Stock Exchange odbyło się pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu iShares S&P/TSX North American Preferred Stock Index Fund. Fundusz zarządzany przez BlackRock Asset Management Canada daje inwestorom zdywersyfikowaną geograficznie (na obszarze Ameryki Północnej) ekspozycję na preferowane akcje poprzez inwestowanie części aktywów w amerykańskie akcje preferowane i części w kanadyjskie akcje preferowane. Akcja preferowana to hybrydowy instrument finansowy, który łączy w sobie niektóre z cech charakterystycznych dla akcji z cechami typowymi dla obligacji i zazwyczaj wypłaca regularne dochody inwestorom.

Fundusz replikuje S&P/TSX North American Preferred Stock Canadian Dollar Hedged Index, który w końcu października składał się z akcji preferowanych 345 firm (226 amerykańskich i 119 kanadyjskich). Połączenie w jednym produkcie ekspozycji na dwa rynki pozwala inwestorom czerpać równocześnie korzyści z szerokości amerykańskiego rynku akcji preferowanych (który obecnie przynosi wyższe stopy zwrotu niż kanadyjski) i z mniejszego, bardziej skoncentrowanego kanadyjskiego rynku akcji preferowanych. W rezultacie inwestor otrzymuje lepiej zdywersyfikowany portfel inwestycyjny i niższy poziom ryzyka pojedynczego emitenta. Poza inwestycją w akcje preferowane fundusz może także inwestować w tytuły uczestnictwa jednego lub większej liczby funduszy ETF iShares, których charakterystyka odpowiada akcjom preferowanym. W dniu 9 grudnia największy udział w portfelu funduszu (49,56%) posiadały tytuły uczestnictwa iShares S&P Preferred Stock Index Fund

Fundusz zabezpiecza swoją ekspozycję walutową wobec dolara amerykańskiego. Opłata za zarządzanie wynosi 0,45% w skali roku. Funkcję market makera dla funduszu pełni RBC Capital Markets.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.