Skip to main content

Barclays zaoferował pierwszy ETN z odwrotną ekspozycją na indeks VIX

Na NYSE Arca zadebiutował exchange-traded note (ETN) wyemitowany przez Barclays Capital – Barclays ETN+ Inverse S&P 500 VIX Short Term Futures ETN. Instrument ten oferuje inwestorom odwrotną ekspozycję na zmienność amerykańskiego rynku akcji mierzoną indeksem VIX. Replikuje on bowiem w sposób odwrotny S&P 500 VIX Short-Term Futures Index Excess Return – benchmark, który odzwierciedla stopy zwrotu potencjalnie dostępne z nielewarowanych inwestycji w krótkoterminowe kontrakty futures na indeks VIX (CBOE Volatility Index – popularnie określany jako „indeks strachu” jest popularną miarą implikowanej zmienności opcji indeksowych na S&P 500).

Roczne koszty nowego ETN zostały określone na poziomie 0,89%. ETN zostanie automatycznie umorzony, jeśli jego wartość poniżej 10 USD. Termin zapadalności tego instrumentu to lipiec 2020 roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.