Skip to main content

Bank Japonii zainwestuje w ETF-y

Bank centralny Japonii (Bank of Japan – BoJ) ujawnił wczoraj swoje plany dotyczące alokowania posiadanych aktywów. W planach tych znalazł się między innymi zapis przewidujący rozpoczęcie do połowy grudnia br. kupowania exchange-traded funds. Wartość przewidywanych zakupów tych instrumentów finansowych ma sięgnąć maksymalnie 0,45 biliona jenów (ok. 5,5 mld USD) – ma to nastąpić do końca 2011 r. Instrumenty te będą kupowane po cenach rynkowych. Bank Japonii może określić limit zakupów poszczególnych ETF-ów, po to aby zapewnić właściwą dywersyfikację portfela.

Nabywanie ETF-ów jest elementem planu zakupów aktywów (asset buing scheme), który przewiduje nabycie do końca przyszłego roku instrumentów o maksymalnej wartości 5 bilionów jenów (61,21 mld USD). Poza ETF-ami BoJ kupować będzie także długoterminowe obligacje rządu japońskiego (za maksymalnie 1,5 bln jenów), krótkoterminowe papiery rządowe (za 2 bln jenów), commercial papers, obligacje korporacyjne oraz J-REITs (Japan Real Estate Investment Trusts).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.