Skip to main content

Aktywnie zarządzany międzynarodowy fundusz ETF AdvisorShares

20 lipca uruchomiony został nowy fundusz ETF AdvisorShares – WCM/BNY Mellon Focused Growth ADR ETF. Celem inwestycyjnym funduszu jest długoterminowy wzrost wartości kapitału powyżej takich międzynarodowych benchmarków jak MSCI EAFE Index (z ekspozycją głównie na duże i średnie spółki z Europy, Australii i Dalekiego Wschodu) i BNY Mellon Classic ADR Index. Portfel funduszu celowo różni się od tych międzynarodowych benchmarków i innych funduszy międzynarodowych, ponieważ jest stosunkowo mocno skoncentrowany (zawiera 20-30 walorów) i skupia się na przedsiębiorstwach z tradycyjnych sektorów wzrostowych, takich jak sektor technologiczny, opieki zdrowotnej oraz dóbr podstawowych i luksusowych. Największymi pozycjami w portfelu funduszu są obecnie: Baidu.com, Walmart de Mexico i LI & FUNG LTD-UNSP ADR.

Opłata za zarządzanie (management fee) wynosi 0,75%, zaś stawka kosztów brutto została ustalona na poziomie 1,25%. Subdoradcą inwestycyjnym funduszu jest WCM Investment Management. Fundusz jest notowany na NYSE Arca.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.