Skip to main content

Aktywnie zarządzany fundusz ETMF dla miłośników zwierząt domowych

19 czerwca 2018 r. Gabelli Funds – spółka zależna GAMCO Investors – wprowadziła na rynek NASDAQ fundusz Gabelli Pet Parents NextShares. Jego głównym celem jest dążenie do zapewnienia wzrostu wartości kapitału. Fundusz inwestuje przede wszystkim w akcje amerykańskich i zagranicznych spółek publicznych (niezależnie pod poziomu ich kapitalizacji) z branży zwierząt domowych (pet industry), tj. firm zajmujących się produkcją żywności dla zwierząt domowych, ich leczeniem, diagnostyką, dystrybucją produktów dla zwierząt domowych oraz podmiotów świadczących inne powiązane z ww. działaniami usługi.

Wartość rynku produktów dla zwierząt domowych w Stanach Zjednoczonych wynosi niemal 70 mld USD. Obecnie prawie 68% z 126 milionów gospodarstw domowych ma zwierzęta domowe – są to głównie psy, koty, ryby słodkowodne, ptaki i inne małe zwierzęta. Wydatki opiekunów zwierząt domowych w USA osiągnęły blisko 30 mld USD w skali roku – są one napędzane poprzez innowacje w zakresie naturalnych i ekologicznych produktów. Ponadto wzrost zainteresowania diagnostyką, szczepionkami i terapiami zwierząt przyczynił się do gwałtownego wzrostu dochodów weterynaryjnych, których wartość szacuje się w bieżącym roku na prawie 18 mld USD. Wartość sprzedaży witamin, zdrowych smakołyków i innych artykułów dla zwierząt domowych powinna w 2018 roku przekroczyć 15 mld USD. Głównymi pozycjami w portfelu funduszu są obecnie akcje firm: Henry Schein (4,0%), Zoetis (3,5%), Abaxis (3,0%), Patterson Companies (3,0%) i Colgate Palmolive (3,0%). W ujęciu sektorowym dominują producenci leków dla zwierząt domowych (25%), producenci żywności dla zwierząt domowych (17%) oraz firmy świadczące usługi dla zwierząt w zakresie wyżywienia i pielęgnacji (17%). Opłaty za zarządzanie funduszem wynoszą 1,00% w skali roku, wskaźnik kosztów brutto 4,58%, a wskaźnik kosztów netto 0,90%.

Gabelli Pet Parents NextShares jest czwartym funduszem typu ETMF (exchange-traded managed fund) oferowanym przez Gabelli w ramach umowy z NextShares Solutions – spółką zależną Eaton Vance. Pozostałe fundusze to: Gabelli Media Mogul NextShares inwestujący w akcje spółek medialnych (głównie te wydzielone z Liberty Media), Gabelli Food of All Nations NextShares inwestujący w akcje firm z branży żywnościowej i napojów oraz Gabelli RBI NextShares inwestujący w akcje spółek zajmujących się budową dróg, mostów i infrastruktury. Fundusze NextShares są przedstawicielami tzw. nieprzejrzystych produktów finansowych notowanych na giełdach (non-transparent exchange-traded products) obok m.in. funduszy ActiveShares oferowanych przez Precidian. Pierwszy fundusz oferowany przez Eaton Vance pod marką NextShares został uruchomiony w lutym 2016 r. Obecnie funkcjonuje 18 akcyjnych i dłużnych funduszy ETMF NextShares, których aktywa sięgają ok. 150 mln USD.

Fundusze typu ETMF są rozwiązaniem pośrednim między typowym funduszem ETF a tradycyjnym otwartym funduszem inwestycyjnym. Łączą one korzyści oferowane wynikające ze strategii inwestycyjnych realizowanych przez aktywnie zarządzane tradycyjne fundusze otwarte z wynikami inwestycyjnymi i efektywnością podatkową funduszy ETF. Udziały w tych funduszach są notowane na giełdach papierów wartościowych, podobnie jak akcje czy udziały w ETF-ach. Są one kupowane lub sprzedawane na koniec następnego dnia po cenie NAV powiększonej lub pomniejszonej o najlepszą ofertę kupna lub sprzedaży.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.