Skip to main content

Aktywnie zarządzany fundusz ETF WisdomTree odpowiedzią na globalną inflację

WisdomTree – amerykański sponsor funduszy ETF, którego spółka-matka zarządzająca aktywami WisdomTree Investments jest od 26 lipca notowana na rynku NASDAQ – wprowadził 14 lipca 2011 r. na platformę NYSE Arca WisdomTree Global Real Return Fund.

Fundusz ten należy do kategorii alternatywnych ETF-ów. Pozwala on realizować strategię ochrony przed globalnie rosnącą inflacją poprzez inwestycje w dwóch segmentach rynku finansowego. Fundusz ten inwestuje w obligacje skarbowe indeksowane stopą inflacji (inflation-linked bonds) z różnych państw, jednocześnie dokonując lokat na rynku towarowym. W przypadku inwestycji na rynku długu fundusz kieruje swoją uwagę na instrumenty typu TIPS (amerykańskie obligacje skarbowe indeksowane wskaźnikiem CPI – Consumer Price Index), co umożliwia generowanie strumieni dochodu, których wielkość jest zmienna i zależy od wysokości wskaźnika cen konsumpcyjnych w USA. Ponieważ jednak zdaniem twórców tego funduszu jest to niewystarczająca strategia w walce z inflacją, w portfelu WisdomTree Global Real Return Fund mogą znajdować się również instrumenty dające ekspozycję na rynek towarowy (kontrakty futures – głównie długa pozycja). W dniu 5 października 68,9% aktywów funduszu stanowiły obligacje indeksowane inflacją (australijskie, kanadyjskie, francuskie, meksykańskie, południowoafrykańskie, szwedzkie, tureckie, brytyjskie i amerykańskie), natomiast pozostałą część portfela stanowiły kontrakty futures – głównie z ekspozycją na ceny zbóż i surowców energetycznych (w mniejszym stopniu kontrakty na metale szlachetne i przemysłowe, towary miękkie i żywiec).

Celem funduszu jest osiąganie stóp zwrotu (uwzględniających także wypłacane dywidendy) przewyższających stopę inflacji w długim horyzoncie czasowym. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,60% w skali roku.

W ofercie WisdomTree znajduje się obecnie 47 akcyjnych, obligacyjnych i alternatywnych funduszy ETF o łącznych aktywach ok. 13 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.