Skip to main content

Aktywnie zarządzany ETF z ekspozycją na rynek spółek infrastruktury energetycznej w ofercie First Trust

21 czerwca 2012 r. spółka First Trust Advisors wprowadziła na rynek NYSE Arca aktywnie zarządzany fundusz ETF – First Trust North American Energy Infrastructure Fund. Celem funduszu jest dążenie do uzyskania jak najwyższej całkowitej stopy zwrotu. Jego strategia inwestycyjna kładzie nacisk na bieżące dywidendy i inne środki finansowe płacone akcjonariuszom. Fundusz inwestuje głównie w walory spółek zaangażowanych w sektorze infrastruktury energetycznej, w tym znajdujące się w publicznym obrocie spółki komandytowe (master limited partnerships – MLPs), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością opodatkowane jak spółki komandytowe, oddziały spółek komandytowych, kanadyjskie trusty dochodowe i ich następcy, spółki rurociągowe, firmy użyteczności publicznej oraz inne przedsiębiorstwa, które czerpią co najmniej 50 proc. swoich przychodów z zarządzania lub świadczenia usług na rzecz aktywów infrastrukturalnych, takich jak budowa rurociągów, przesył energii i ropy naftowej oraz magazynowanie gazu ziemnego. Celem funduszu jest również osiągnięcie efektywności podatkowej poprzez ograniczenie udziału spółek komandytowych do 25% portfela, przy jednoczesnym poszukiwaniu okazji inwestycyjnych w sektorze infrastruktury energetycznej wśród różnych klas aktywów głównie w Ameryce Północnej.

Doradcą inwestycyjnym funduszu jest firma Energy Income Partners, która zdaniem First Trust Advisors jest jednym z najlepiej zorientowanych doradców inwestycyjnych w sektorze infrastruktury energetycznej. Spółka ta zarządza aktywami o wartości 1,9 mld USD (według danych z końca września br.).

W końcu września największymi pozycjami w portfelu funduszu (obejmującym w sumie 50 składników) były akcje Kinder Morgan Management (7,73%), Enbridge Energy Management (7,52%), The Williams Companies (4,36%), TransCanada Corporation (3,98%) i NextEra Energy (3,51%). Mediana kapitalizacji uczestników portfela funduszu wynosiła 8,05 mld USD. W ujęciu sektorowym nieco ponad 61 proc. aktywów stanowią walory spółek sektora energetycznego, a niecałe 39 proc. akcje spółek branży użyteczności publicznej.

Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,95% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.