Skip to main content

Aktywa zgromadzone w funduszach ETF na świecie powiązanych z indeksami MSCI osiągnęły poziom 707 mld USD

Według informacji opublikowanej przez jednego z czołowych dostawców indeksów (index provider) na świecie, funkcjonującego na rynku od ponad 45 lat – spółkę MSCI – wartość aktywów zarządzanych przez fundusze ETF powiązane z indeksami obliczanymi przez MSCI osiągnęła 6 listopada 2017 r. najwyższy poziom w historii – 707 mld USD (wartość ta obejmuje także instrumenty dłużne typu ETN (exchange-traded note), w których zgromadzonych jest ok. 3 mld USD). Dane te odnoszą się do pierwszych miejsc notowań (primary listing) tych instrumentów (nie obejmują tzw. cross-listingu). W ciągu ostatnich 12 miesięcy aktywa te zwiększyły się aż o 53%.

Według obliczeń opartych o dane z serwisu Bloomberga od początku 2017 roku aktywa ulokowane w funduszach ETF na świecie powiązanych z indeksami MSCI wzrosły o 226 mld USD, z czego 116 mld USD przypadło na napływ netto kapitału, a 110 mld USD na wzrost wartości instrumentów finansowych (stan na 6 listopada). Obecnie funkcjonuje ponad 980 ETF-ów odwzorowujących wyniki indeksów MSCI. MSCI jest światowym liderem wśród dostawców indeksów pod względem liczby akcyjnych ETF-ów powiązanych z indeksami.

Aktywa funduszy ETF na świecie replikujących wyniki indeksów MSCI są tylko jednym ze składników aktywów instrumentów finansowych wykorzystujących indeksy MSCI jako benchmarki. Łączna wartość tych aktywów w końcu czerwca 2017 r. wynosiła aż 12,4 bln USD (na podstawie danych eVestment, Morningstara i Bloomberga). Oznacza to wzrost o ok. 19%w stosunku do czerwca 2016 r. (10,4 bln USD).

Najwięcej aktywów jest obecnie benchmarkowanych do indeksów z serii MSCI ACWI (ponad 3,2 bln USD, wzrost w ostatnich 12 miesiącach o 19%), MSCI EAFE (ponad 1,9 bln USD) i MSCI Emerging Markets (ponad 1,6 bln USD). Indeksy MSCI są benchmarkami dla ponad 85% wszystkich funduszy (pod względem wartości aktywów), których inwestycje są zorientowane na rynki międzynarodowe.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.