Skip to main content

Aktywa w akcyjnych funduszach ETF powiązanych z indeksami MSCI przekroczyły bilion dolarów

Jak poinformowała dzisiaj spółka MSCI – jeden z czołowych dostawców indeksów na świecie – 16 listopada 2020 roku wartość aktywów akcyjnych funduszy ETF powiązanych z indeksami tej firmy przekroczyła bilion dolarów.

Wzrost aktywów w akcyjnych ETF-ach powiązanych z indeksami MSCI jest napędzany przez silny popyt inwestorów na przejrzyste i płynne produkty umożliwiające dostęp do globalnych rynków akcji. Wzrost w ostatnim czasie jest głównie konsekwencją rosnącego zainteresowanie kwestiami środowiskowymi, społecznymi i ładu korporacyjnego (ESG), klimatycznymi oraz zainteresowanie strategiami indeksowymi opartymi na inwestowaniu czynnikowym. Obecnie istnieje ponad 1500 indeksów MSCI – zarówno akcyjnych jak i instrumentów o stałym dochodzie – o charakterze klimatycznym i ESG, które wykorzystują ratingi i dane MSCI ESG Research. Według spółki zapotrzebowanie na standardowe i niestandardowe rozwiązania w tym obszarze stale rośnie.

Ponieważ indeksowanie zyskuje wciąż na popularności, MSCI uważa, że ESG, klimat, inwestowanie czynnikowe, inwestycje tematyczne i inwestycje o stałym dochodzie wyznaczą kolejny etap wzrostu dla ekspozycji powiązanych z ETF-ami. Obecnie wartość aktywów akcyjnych ETF-ów powiązanych z indeksami MSCI ESG i klimatycznymi wynosi ponad 71 USD. Siedem z dziesięciu największych akcyjnych ESG ETF w Stanach Zjednoczonych jest benchmarkowanych do indeksów MSCI.

W opinii prezesa MSCI Henry`ego Fernandeza branża inwestycyjna kontynuuje ogromną transformację w kierunku nowych możliwości, w tym nowych lokalizacji geograficznych, nowych klas aktywów, nowych stylów i strategii oraz bardziej zrównoważonego inwestowania. MSCI może być prekursorem tych zmian, który pomoże inwestorom pozostać na czele tej transformacji oraz na granicy efektywnej ryzyka i zwrotu, a także partnerem wyboru dla inwestorów z całego świata, którzy poszukują ekspozycji na światowe rynki kapitałowe i chcą zrozumieć zestaw dostępnych możliwości inwestycyjnych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.