Skip to main content

Aktywa funduszy ETF i instrumentów typu ETP na świecie przewyższą w II kwartale aktywa funduszy hedgingowych

Według informacji opublikowanej przez spółkę ETFGI monitorującą globalny rynek funduszy ETF (exchange-traded funds) oraz instrumentów typu ETP (exchange-traded products) należy oczekiwać, iż w bieżącym kwartale aktywa rynku ETF/ETP przewyższą aktywa zarządzane przez fundusze hedgingowe (hedge funds). Oznaczać to będzie, że rynek ETF/ETP, który niedawno (9 marca) obchodził dopiero 25. rocznicę powstania, rośnie znacznie szybciej i już wkrótce okaże się większy od rynku funduszy hedgingowych istniejącego od 66 lat (powszechnie uznaje się, że pierwszy fundusz hedgingowy na świecie został utworzony w 1949 r.).

Według danych opublikowanych ostatnio przez ETFGI, w końcu I kwartału 2015 r. globalne aktywa branży ETF/ETP wynosiły 2 926 mld USD (nowy rekord), podczas gdy według raportu Hedge Fund Research (HFR) globalne aktywa rynku funduszy hedgingowych osiągnęły w tym samym okresie rekordowy poziom 2 939 mld USD. W rezultacie różnica pomiędzy aktywami tych dwóch segmentów rynku finansowego zmniejszyła się z 230 mld USD w końcu 2013 r. do zaledwie 13 mld USD w końcu marca 2015 r. (por. poniższy wykres).

W pierwszym kwartale bieżącego roku stopa zwrotu indeksu HFRI Fund Weighted Composite wyniosła 2,3%, czyli była zaledwie o 1,3 pkt. proc. wyższa od stopy zwrotu indeksu S&P 500 (1%). Wielu inwestorów jest rozczarowanych wynikami funduszy hedgingowych w ciągu kilku ostatnich lat, kiedy to – według danych S&P Dow Jones – stopy zwrotu indeksu HFRI Fund Weighted Composite okazywały się istotnie niższe od stóp zwrotu indeksu S&P 500 – w 2011 r. było to odpowiednio -5,25% i 2,11%, w 2012 r. 6,36% i 16,00%, w 2013 r. 9,13% i 32,39%, a w 2014 r. 3,3% i 13,69%.

Korzystna koniunktura na rynkach akcji sprawiła, iż wielu inwestorów jest zadowolonych ze stóp zwrotu osiąganych przez indeksy oraz ponoszonych opłat. Beneficjentami tej sytuacji stały się fundusze ETF i instrumenty typu ETP, które oferują wiele zastosowań inwestycyjnych oraz różnorodne ekspozycje na rozmaite rynki i klasy aktywów, w tym także na indeksy rynku funduszy hedgingowych oraz niektóre aktywne ekspozycje i typu smart beta.

Fundusze ETF oferują płynność typu intra-day, dużą przejrzystość, możliwość zainwestowania niewielkich kwot oraz koszty, które są znacznie niższe niż w wielu konkurencyjnych produktach inwestycyjnych, w tym także – w wielu przypadkach – niższe niż przy inwestowaniu w kontrakty futures. Według obliczeń ETFGI średnie, ważone aktywami roczne koszty funduszy ETF i instrumentów typu ETP wynoszą zaledwie 31 punktów bazowych, podczas gdy stawki opłat pobieranych przez fundusze hedgingowe sięgają najczęściej 2% wartości aktywów i 20% od wypracowanego zysku.

W związku z powyższym, w ciągu ostatnich kilku lat napływ netto środków finansowych do ETF/ETP był znacznie wyższy niż w przypadku funduszy hedgingowych (por. poniższy wykres). Dla przykładu w pierwszym kwartale 2015 r. napływ netto kapitału do 8431 funduszy hedgingowych na świecie wyniósł 18,2 mld USD, podczas gdy napływ netto kapitału do 5669 ETF-ów i ETP sięgnął 96,0 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.