Skip to main content

Aktywa funduszu ETF Invesco QQQ przekroczyły 100 mld USD

Invesco QQQ Trust – fundusz ETF inwestujący w największe pod względem kapitalizacji spółki wzrostowe notowane na rynku Nasdaq i wchodzące w skład indeksu Nasdaq-100 – może pochwalić się aktywami o wartości 100 mld USD. Fundusz, uruchomiony 10 marca 1999 roku, oferuje inwestorom dostęp do amerykańskich i zagranicznych spółek wzrostowych, z wyłączeniem firm z sektora finansowego. Jest obecnie piątym co do wielkości funduszem ETF w Stanach Zjednoczonych.

Naśladując stopę zwrotu indeksu Nasdaq-100 fundusz zapewnia inwestorom możliwość dywersyfikacji portfeli inwestycyjnych przy jednoczesnym inwestowaniu w spółki o dużej kapitalizacji. Uczestnicy tego indeksu są często uważani za innowatorów w swoich sektorach. Dzięki temu fundusz inwestuje zarówno w akcje spółek, które są liderami w przechodzeniu na cyfrową pracę i uczenie się, jak też firm, które mogą przyczynić się do postępów w dziedzinie biotechnologii i opieki zdrowotnej.

Fundusz Invesco QQQ ETF:

  • zajmuje pierwsze miejsce (spośród 416 funduszy) w rankingu Lippera w kategorii funduszy wzrostowych o dużej kapitalizacji (growth large-cap) w okresie ostatnich 10 lat (według stanu na 31 marca 2020 r.) w oparciu o całkowitą stopę zwrotu (total return),
  • znajduje się wśród najlepszego procenta (trzecie miejsce spośród 812 funduszy) w rankingu Morningstara w kategorii dużych funduszy wzrostowych (large growth) w okresie ostatnich 10 lat (według stanu na 31 marca 2020 r.) w oparciu o całkowitą stopę zwrotu (total return),
  • jest drugim najchętniej handlowanym funduszem ETF na rynku amerykańskim (według stanu na 31 marca 2020 r.) w oparciu o średnią dzienną wielkość obrotu (average daily volume traded (ADVT)),
  • posiada najwyższy rating Morningstara (5 gwiazdek) w kategorii dużych funduszy wzrostowych (large growth) obejmującej łącznie 1231 funduszy.

Według stanu na dzień 31 marca 2020 r. największy udział w aktywach funduszu posiadały akcje spółek Microsoft (11,95%), Apple (11,23%), Amazon (9,60%) i Alphabet (A i C) (7,94%). Znaczącymi udziałami mogły pochwalić się także: Facebook (A) (3,99%), Intel (2,98%), PepsiCo (2,12%), Cisco Systems (2,11%) i Netflix (2,09%). W ujęciu sektorowym zdecydowanie dominują trzy sektory: technologie informacyjne (47,07%), usługi komunikacyjne (20,44%) i luksusowe dobra konsumpcyjne (15,49%). Pod względem geograficznym 97,55% aktywów funduszu zostało ulokowanych w walory firm amerykańskich, 1,28% chińskich, 0,54% holenderskich, 0,31% argentyńskich, 0,19% izraelskich i 0,13% brytyjskich.

Wskaźnik kosztów całkowitych (total expense ratio – TER) funduszu wynosi 0,20% w skali roku.

Odpowiednikiem funduszu Invesco QQQ na rynku europejskim jest Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF, którego tytuły uczestnictwa (klasa jednostek dystrybucyjna) są notowane na największych giełdach na Starym Kontynencie, tj. w Londynie (w GBP i USD), Paryżu (w EUR), Frankfurcie (w EUR), Zurychu (w USD) i Mediolanie (w EUR), a także w Zurychu (w USD) i Mediolanie (EUR) (klasa jednostek akumulacyjna). Jego aktywa sięgają nieco ponad 4 mld USD, a opłata za zarządzanie wynosi 0,30% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.