Skip to main content

Aktywa ETF w Stanach Zjednoczonych – styczeń 2010 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) – instytucji monitorującej rynek instytucji współnego inwestowania w Stanach Zjednoczonych – wartość aktywów exchange-traded funds spadła w styczniu w stosunku do grudnia o 45,4 mld USD (5,8%) do 731,7 mld USD. To największy spadek (w ujęciu wartościowym) od 11 miesięcy – w lutym 2009 r. aktywa funduszy ETF zmniejszyły się o 45,7 mld USD.

Zmniejszenie się wartości aktywów ETF-ów w Stanach Zjednoczonych to konsekwencja pogorszenia się koniunktury na światowych giełdach oraz struktury amerykańskiego rynku exchange-traded funds, gdzie – według danych ICI – aż 84,9% aktywów ulokowanych jest w akcyjnych ETF-ach. Zdecydowanie największy spadek aktywów odnotowały fundusze replikujące lokalne (amerykańskie) indeksy (domestic equity). Wartość aktywów ulokowanych w tego rodzaju podmiotach zmniejszyła się o 37,3 mld USD (8,1%) do poziomu 423,2 mld USD. Wśród tych funduszy najbardziej ucierpiały wskutek giełdowych spadków ETF-y odwzorowujące indeksy szerokiego rynku (broad-based), których aktywa spadły o 28,8 mld USD (9,5%) do 275,2 mld USD. W tej grupie największy spadek wartości zarządzanych środków stał się udziałem funduszy naśladujących indeksy dużych spółek (large cap) (-24,7 mld USD, -12,9%); blisko pięcioprocentowe spadki zanotowały ETF-y replikujące indeksy małych spółek (-4,8%) i średnich spółek (-4,9%). Wartość aktywów sektorowych funduszy ETF zanotowała spadek o 8,5 mld USD (-5,4%) do 148,1 mld USD. W tej kategorii najbardziej w ujęciu nominalnym spadły aktywa funduszy towarowych (-3,9 mld USD), zaś największą dynamikę spadków odnotowały fundusze sektora finansowego (-7,0%) i nieruchomości (-6,8%).

Aktywa funduszy akcyjnych powiązanych z międzynarodowymi i globalnymi indeksami zmniejszyły się 11,4 mld USD (5,4%) do 197,9 mld USD. W tej kategorii zdecydowanie najwięcej straciły fundusze emerging markets (-8,0 mld USD, -7,3%).

Spadek wartości zarządzanych środków zanotowały także fundusze hybrydowe (-12 mln USD, -7,1%).

Jedyną kategorią funduszy ETF, która w styczniu mogła pochwalić się wzrostem wartości zarządzanych środków były fundusze obligacji – ich aktywa wzrosły o 3,3 mld USD (3,1%) do 110,3 mld USD. W tym gronie najwięcej zyskały ETF-y obligacji korporacyjnych (2,1 mld USD, 4,0%) oraz obligacji rządowych (0,9 mld USD, 2,0%).

Wartość wyemitowanych w styczniu ETF-ów wyniosła 75,4 mld USD i była niższa niż w grudniu o 18,2 mld USD (-19,5%). Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (36,2 mld USD) i fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (9,1 mld USD). Natomiast wartość umorzonych ETF-ów wzrosła w porównaniu z poprzednim miesiącem aż o 31,0 mld USD (49,8%) do 93,2 mld USD. Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych (55,0 mld USD) i małych amerykańskich spółek (9,6 mld USD). Ogólne saldo nowych emisji i umorzeń jednostek ETF wyniosło (-17,9 mld USD) i był to zdecydowanie najgorszy rezultat co najmniej od początku 2008 roku. Najgorsze saldo zanotowały fundusze akcji rynku amerykańskiego replikujące indeksy dużych spółek (-18,7 mld USD) i fundusze towarowe (-1,4 mld USD), zaś najlepsze saldo stało się udziałem funduszy obligacji korporacyjnych (+1,5 mld USD), funduszy akcji globalnych i funduszy akcji międzynarodowych (po 0,7 mld USD).

Według danych ICI liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w styczniu 2010 r. 816, co oznacza wzrost o 19 w stosunku do końca grudnia. Największą reprezentację posiadają międzynarodowe fundusze akcyjne (253 – wzrost o 9), amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (228 – bez zmian) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (222 – bez zmian).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.