Skip to main content

Aktywa ETF w Stanach Zjednoczonych – marzec 2010 r.

Marzec był bardzo udany dla amerykańskiego rynku exchange-traded funds. Według danych Investment Company Institute (ICI) – instytucji monitorującej rynek instytucji wspólnego inwestowania w Stanach Zjednoczonych – wartość aktywów tych podmiotów zwiększyła się w marcu aż o 55,3 mld USD (7,4%) przekraczając po raz pierwszy w historii poziom 800 miliardów dolarów (805,4 mld USD). W minionych 12 miesiącach wartość środków finansowych zarządzanych przez amerykańskie ETF-y wzrosła o 323,3 mld USD, czyli o 67,1%.

Motorem wzrostu wartości aktywów funduszy ETF była bardzo dobra koniunktura na amerykańskich parkietach. Decydujące znaczenie ma tutaj struktura amerykańskiego rynku exchange-traded funds, gdzie blisko 60 procent aktywów zgromadzonych jest w funduszach akcyjnych rynku krajowego. Wzrost wartości aktywów tych podmiotów wyniósł w marcu 34,0 mld USD (7,7%), co stanowiło ponad 61 proc. całkowitego przyrostu wartości aktywów na całym rynku. Wśród funduszy akcyjnych rynku amerykańskiego w największym stopniu zwiększyły się aktywa ETF-ów odwzorowujących indeksy szerokiego rynku (broad-based) (o 25,3 mld USD %) do 314,0 mld USD. W tej grupie największy wzrost wartości zarządzanych środków stał się udziałem funduszy naśladujących indeksy dużych spółek (large cap) (14,4 mld USD – 7,7%); największą dynamikę zanotowały natomiast ETF-y replikujące indeksy średnich spółek (12,1%). Wartość aktywów sektorowych funduszy ETF zanotowała wzrost o 8,7 mld USD (5,7%) do 160,6 mld USD. W tej kategorii najbardziej w ujęciu nominalnym zwiększyły się aktywa funduszy sektora finansowego (1,6 mld USD) i sektora nieruchomości (1,4 mld USD), zaś największą dynamikę wzrostów odnotowały fundusze z grupy „pozostałe sektory” (22,5%) oraz z sektora konsumpcyjnego (21,1%).

Aktywa funduszy akcyjnych powiązanych z międzynarodowymi i globalnymi indeksami odnotowały wzrost o 15,7 mld USD (8,0%) osiągając rekordowy poziom w historii – 212,7 mld USD. W tej kategorii zdecydowanie najwięcej zyskały fundusze emerging markets (7,6 mld USD) przekraczając ponownie (po miesięcznej przerwie) poziom 100 mld USD (106,7 mld USD). W ujęciu procentowym największy wzrost aktywów stał się udziałem funduszy replikujących indeksy jednego kraju (single country) – 10,9% (dotychczas ulokowano w nich ogółem 21,1 mld USD).

Wzrost wartości zarządzanych środków zanotowały także fundusze hybrydowe (o 39 mln USD do 206 mln USD, 23,4%) oraz fundusze obligacji – ich aktywa wzrosły o 5,4 mld USD (4,8%) do 117,9 mld USD. Wśród tej ostatniej grupy najwięcej zyskały ETF-y obligacji korporacyjnych (2,8 mld USD, 5,0%) oraz obligacji rządowych (2,2 mld USD, 4,8%).

Wartość wyemitowanych w marcu tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosła 99,6 mld USD i była niższa niż w lutym o 20,6 mld USD (26,1%). Najwięcej tytułów uczestnictwa wyemitowały fundusze akcji rynku krajowego dużych spółek (45,7 mld USD) i fundusze akcji rynku krajowego małych spółek (9,7 mld USD). Natomiast wartość umorzonych udziałów w ETF-ach wzrosła w porównaniu z poprzednim miesiącem jedynie o 2,8 mld USD (3,7%) do 78,3 mld USD. Największą wartość umorzeń odnotowały akcyjne ETF posiadające ekspozycję na segment dużych (40,0 mld USD) i małych amerykańskich spółek (9,5 mld USD). W rezultacie ogólne saldo nowych emisji i umorzeń tytułów uczestnictwa funduszy ETF wyniosło w marcu 21,3 mld USD i był to nie tylko sześciokrotnie lepszy wynik niż w lutym (3,56 mld USD), ale także drugi najlepszy wynik w ostatnich 12 miesiącach (gorszy jedynie od grudnia ubiegłego roku). Najlepsze saldo zanotowały fundusze akcji rynku amerykańskiego replikujące indeksy dużych spółek (5,6 mld USD), fundusze obligacji korporacyjnych (2,7 mld USD) i fundusze obligacji rządowych (2,1 mld USD). W minionych 12 miesiącach wartość emisji nowych udziałów w ETF-ach przewyższyła wartość umorzeń aż o 125,9 mld USD. W tym okresie największą popularnością cieszyły się fundusze akcyjne emerging markets (23,3 mld USD), fundusze obligacji korporacyjnych (22,2 mld USD), fundusze obligacji rządowych (14,7 mld USD) oraz fundusze towarowe (11,7 mld USD).

Liczba funduszy ETF w Stanach Zjednoczonych wyniosła w marcu 839, co oznacza wzrost o 7 w stosunku do końca lutego br. Największą reprezentację posiadają międzynarodowe/globalne fundusze akcyjne (259 – wzrost o 2), amerykańskie fundusze akcyjne sektorowe (233 – wzrost o 5) i amerykańskie fundusze akcyjne szerokiego rynku (231 – wzrost o 1). Ponadto na amerykańskim rynku – według danych ICI – funkcjonuje 110 funduszy dłużnych oraz 6 funduszy hybrydowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.