Skip to main content

Aktywa ETF w Stanach Zjednoczonych – listopad 2009 r.

Według danych Investment Company Institute (ICI) wartość aktywów exchange-traded funds w Stanach Zjednoczonych zwiększyła się w listopadzie o 46,53 mld USD (%) do rekordowego poziomu 737,9 mld USD. Był to największy miesięczny wzrost wartości środków finansowych ulokowanych w funduszach ETF od lipca br. i czwarty największy w 2009 roku.

Listopadowy wzrost to głównie efekt wzrostu wartości aktywów ulokowanych w akcyjnych funduszach ETF posiadających ekspozycję na lokalne indeksy (domestic equity) (wzrost o 27,8 mld USD do 431,2 mld USD, czyli o 6,9%), co z kolei było znaczącego wzrostu wartości aktywów w ETF odzworowujących amerykańskie indeksy szerokiego rynku (broad-based), które zwiększyły się o 14,6 mld USD (5,5%) do 279,0 mld USD, w szczególności zaś funduszy naśladujących indeksy dużych spółek (large cap) (+10,6 mld USD, +6,5%). Wartość aktywów sektorowych funduszy ETF również zanotowała istotny wzrost (o 13,25 mld USD, czyli o 9,5%) do poziomu 152,1 mld USD, za co odpowiedzialne były przede wszystkim fundusze posiadające ekspozycję na towary (commodities), których aktywa wzrosły o 9,4 mld USD (14,3%), a także fundusze powiązane z surowcami naturalnymi (natural resources), których aktywa wzrosły o 1,5 mld USD (+8,8%). Minimalny spadek wartości zarządzanych aktywów w tej kategorii odnotowały fundusze nieruchomości (real estate) (-0,1 mld USD) i fundusze powiązane z sektorem finansowym (-0,1 mld USD).

Aktywa pozostałych głównych grup funduszy ETF odnotowały wzrosty: funduszy akcyjnych powiązanych z międzynarodowymi i globalnymi indeksami o 13,9 mld USD (7,4%) do 202,3 mld USD (w tej kategorii w zdecydowanie największym stopniu zwiększyły się aktywa funduszy rynków wschodzących – o 8,1 mld USD do 103,4 mld USD), funduszy obligacji o 4,8 mld USD (4,8%) do 104,2 mld USD (w tym gronie najwięcej zyskały ETF obligacji korporacyjnych – 2,1 mld USD i obligacji rządowych – 1,6 mld USD) oraz funduszy hybrydowych o 5 mln USD (2,9%) do 180 mln USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.