Skip to main content

Aktywa ETF i ETP wyższe niż funduszy hedgingowych

Zgodnie z przypuszczeniami sformułowanymi przez ETFGI w kwietniu, w końcu II kwartału 2015 r. wartość aktywów ulokowanych na rynku ETF/ETP przewyższyła wartość aktywów zarządzanych przez fundusze hedgingowe (hedge funds). Według danych spółki ETFGI monitorującej rynek produktów indeksowych notowanych na giełdach papierów wartościowych i innych platformach obrotu, w końcu czerwca wartość aktywów 5823 funduszy ETF i instrumentów typu ETP wyniosła 2 971 mld USD, nieco mniej niż w maju (3 015 mld USD). Tymczasem według informacji opublikowanej przez Hedge Fund Research (HFR) globalne aktywa branży funduszy hedgingowych (8 497 funduszy) sięgnęły w końcu II kwartału rekordowego poziomu 2 969 mld USD. Oznacza to, że były one o 2 mld USD niższe niż łączne aktywa ETF i ETP.

Jest to znaczące osiągnięcie dla branży exchange-traded funds i exchange-traded products, która kilka miesięcy temu obchodziła swoje 25-lecie, podczas gdy fundusze hedgingowe funkcjonują już od 66 lat. Poniższy wykres ilustruje zmiany wartości aktywów w obu segmentach rynku finansowego od 1993 r. – widać, że dystans pomiędzy aktywami funduszy hedgingowych i ETF/ETP zaczął się zmniejszać zwłaszcza po kryzysie finansowym z 2008 r.

W minionych latach napływ netto środków finansowych do ETF/ETP okazał się znacznie wyższy niż w przypadku funduszy hedgingowych (por. wykres). Tendencja ta utrzymuje się także w bieżącym roku – w pierwszym półroczu 2015 r. napływ netto kapitału do funduszy hedgingowych na świecie wyniósł 39,7 mld USD, natomiast do ETF-ów i ETP w tym samym okresie trafiło netto 152,3 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.