Skip to main content

Akcyjny fundusz ETF inwestujący w Brazylii, Indiach, Chinach i Korei w ofercie First Trust

First Trust – amerykańska spółka mająca siedzibę w Wheaton, zarządzająca m.in. funduszami zamkniętymi, funduszami ETF (najbardziej znanym produktem tej firmy jest First Trust ISE-Reserve Natural Gas Index Fund), instrumentami typu ETN oraz unit trusts – wprowadziła 13 kwietnia na giełdę NYSE Arca First Trust BICK Index Fund.

Fundusz replikuje indeks ISE BICK Index, który obejmuje 87 największych spółek z Brazylii, Indii, Chin i Korei Południowej (każdy kraj ma równy 25-proc. udział w indeksie, również wszystkie spółki mają równy udział w indeksie) . Są to kraje, które zdaniem First Trust powinny być najszybciej rozwijającymi się gospodarkami spośród krajów zaliczanych do grupy emerging markets. Wśród potencjalnych czynników ryzyka dla funduszu First Trust wymienia zależność od cen surowców (dla spółek brazylijskich), niedostateczną płynność (w przypadku spółek indyjskich), zależność od decyzji rządu (w przypadku spółek chińskich) oraz zależność od partnerów handlowych (w przypadku spółek południowokoreańskich).

Mediana kapitalizacji spółek wchodzących w skład indeksu wynosi ok. 15 mld USD. Wśród największych składników portfela indeksu znajdują się: ICICI Bank, Satyam Computer Services, Tata Motors, Patni Computer Systems oraz Infosys Technologies (udział w indeksie każdej z ww. firm nie przekracza jednak 2,5 proc.). W strukturze sektorowej dominują spółki finansowe (blisko 25 procent), firmy z sektora technologii informacyjnych (22 procent) oraz przedsiębiorstwa z branży surowców i materiałów (13 procent). Roczna stawka opłat w nowym funduszu wynosi 0,70%. Doradcą funduszu jest First Trust Advisors.

Oferta First Trust obejmuje obecnie 43 fundusze ETF, spośród których 6 to podmioty realizujące międzynarodowe strategie inwestycyjne.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.