Skip to main content

4 w 1 – inwestycja w złoto, srebro, platynę i pallad w ofercie ETF Securities

22 października do obrotu na NYSE Arca wszedł ETFS Physical Precious Metal Basket Shares – pierwszy w Stanach Zjednoczonych ETP (exchange-traded product) fizycznie zabezpieczony koszykiem metali szlachetnych. W skład koszyka wchodzą złoto, srebro, platyna i pallad (każdy z ww. metali ma stałe wagi w koszyku – po 25%). Dzięki temu że produkt ten nie inwestuje w kontrakty futures na ww. metale inwestorzy unikają ryzyka związanego z takimi sytuacjami jak contango czy backwardation. Jego celem jest odzwierciedlanie cen złota, srebra, platyny i palladu na rynku spot. Jedna akcja ETFS Physical Precious Metal Basket Shares reprezentowała (w momencie uruchomienia) 0,03 uncje złota, 1,1 uncji srebra, 0,004 uncji platyny oraz 0,006 uncji palladu. Sztabki metali są przechowywane przez powiernika, którym jest JP Morgan Chase Bank (złoto i srebro jest przechowywane w Londynie, a platyna i pallad w Londynie lub w Zurychu). Wskaźnik kosztów (expense ratio) wynosi 0,60% w skali roku. Produkt został wyemitowany przez ETFS Precious Metals Trust.

Produkt ten jest adresowany do inwestorów, którzy chcą posiadać ekspozycję na rynek metali szlachetnych w jednym instrumencie finansowym. Uzupełnia on ofertę innych podobnych produktów ETF Securities (trustów), które jednak odzwierciedlają ceny poszczególnych metali: ETFS Physical Silver Shares (wskaźnik kosztów wynosi 0,30%), ETFS Physical Swiss Gold Shares (0,39%) (oba zostały uruchomione w 2009 r.), ETFS Physical Platinum Shares (0,60%) oraz ETFS Physical Palladium Shares (0,60%) (oba utworzone w styczniu 2010 r.). W końcu września ich łączne aktywa sięgały 2 mld USD. ETF Securities jest jednym ze światowych liderów rynku exchange-traded products.

W dniu 28 września łączna aktywa zgromadzone w 180 produktach ETF Securities wynosiły 22 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.