Skip to main content

38 mld USD w aktywnych ETF/ETP na świecie w końcu I półrocza

Według danych zgromadzonych przez spółkę ETFGI – niezależną brytyjską firmę badawczą i konsultingową monitorującą globalny rynek funduszy ETF i instrumentów typu ETP (exchange-traded products) – w końcu czerwca 2016 r. wartość aktywów ulokowanych w aktywnie zarządzanych ww. instrumentach finansowych na świecie wyniosła 38,19 mld USD. To rekordowa wartość w historii, podobnie zresztą jak poziom aktywów zgromadzonych przez aktywnie zarządzane ETF i ETP w Stanach Zjednoczonych (26,38 mld USD), Kanadzie (4,46 mld USD) i w regionie Azji i Pacyfiku (bez Japonii) (1,56 mld USD). Drugim (po USA) największym rynkiem tego rodzaju produktów finansowych jest Europa (5,8 mld USD) (por. poniższy wykres). Jeśli chodzi o klasę aktywów zdecydowanym liderem tego segmentu rynku ETF/ETP są instrumenty posiadające ekspozycję na rynek długu (27,5 mld USD, 71,9%). Na kolejnych miejscach plasują się instrumenty akcyjne (6,6 mld USD, 17,3%), instrumenty ekspozycją na różne klasy aktywów (2,6 mld USD, 6,8%) oraz instrumenty powiązane z rynkiem towarowym (1,1 mld USD, 3,0%) (por. poniższy wykres).

W czerwcu napływ netto kapitału do aktywnie zarządzanych ETF i ETP wyniósł 724 mln USD, z czego najwięcej środków finansowych netto trafiło do produktów powiązanych z rynkiem papierów o stałym dochodzie (+296 mln USD), nieco mniej do instrumentów oferujących ekspozycję na różne klasy aktywów (+247 mln USD), zaś jedynie 145 mln USD do akcyjnych aktywnie zarządzanych ETF i ETP. W całym pierwszym półroczu 2016 roku napływ netto kapitału sięgnął 3,01 mld USD, w tym do aktywnie zarządzanych dłużnych ETF/ETP 1,88 mld USD, do instrumentów inwestujących w różne klasy aktywów 437 mln USD, natomiast do towarowych aktywnie zarządzanych ETF/ETP 343 mln USD.

Aktywnie zarządzane ETF i ETP są dostępne na 17 giełdach w 14 państwach. Oferuje je 51 dostawców (providers) – wśród nich liderem jest PIMCO (7,65 mld USD, 20,0% rynku). Dwa pozostałe miejsca na podium zajmują Source (5,13 mld USD, 13,4%) oraz First Trust (4,80 mld USD, 12,6%). W gronie największych aktywnie zarządzanych ETF/ETP na świecie znajdują się:

  • PIMCO Enhanced Short Maturity Strategy Fund (notowany na NYSE Arca) – 4,7 mld USD aktywów

  • PIMCO Total Return ETF (NYSE Arca) – 2,5 mld USD

  • Source PIMCO Euro Short Maturity ETF (Xetra) – 2,6 mld USD

  • Source PIMCO US Dollar Short Maturity ETF (LSE) – 1,4 mld USD

  • First Trust Northern American Energy Infrastructure Fund (NYSE Arca) – 1,3 mld USD

  • First Trust Preferred Securities and Income ETF (NYSE Arca) – 1,0 mld USD

Łącznie na całym świecie w końcu czerwca 2016 r. notowane były 272 aktywnie zarządzane ETF/ETP posiadające 372 linie notowań. Najwięcej z nich znajduje się w obrocie na giełdach w Stanach Zjednoczonych (145) oraz w Kanadzie (82). Pod względem ekspozycji dominują instrumenty akcyjne (127) i dłużne (94). Jedynie 7 produktów posiada aktywa przekraczające 1 mld USD – w sumie zarządzają one środkami finansowymi o wartości 17 mld USD, co stanowi aż 45,3% globalnego rynku tych instrumentów finansowych i świadczy o bardzo dużej koncentracji aktywów w wybranych produktach.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.