Skip to main content

3,4 bln USD aktywów funduszy ETF i instrumentów typu ETP na świecie

Według informacji zebranych przez niezależną brytyjską spółkę ETFGI, która zajmuje się m.in. badaniem i monitorowaniem rynku instrumentów indeksowych (funduszy ETF i instrumentów typu ETP (exchange-traded product)) na świecie, w końcu trzeciego kwartału 2016 r. wartość aktywów zgromadzona w ww. instrumentach finansowych na 65 giełdach i platformach obrotu w 53 państwach sięgnęła rekordowego poziomu 3408 mld USD. Najwyższe historycznie poziomy aktywów odnotowano także na rynku amerykańskim (2415 mld USD), europejskim (566,74 mld USD) oraz na rynku azjatyckim i w regionie Pacyfiku (bez Japonii) (131,88 mld USD). Ogółem w końcu września w ofercie 284 podmiotów (providers) znajdowało się 6526 instrumentów tego typu (w tym 4736 stanowiły same ETF-y), które posiadały łącznie 12 386 linii notowań.

Wrześniowy napływ netto kapitału do funduszy ETF i instrumentów typu ETP na świecie wyniósł 25,19 mld USD. To 32. miesiąc z kolei, w którym wartość nabyć w tym segmencie rynku finansowego przekroczyła wartość umorzeń. Z powyższej sumy 55% (13,91 mld USD netto) trafiło do instrumentów akcyjnych, 31% (7,76 mld USD) do instrumentów dłużnych, a 8% (2,12 mld USD) do instrumentów posiadających ekspozycję na rynek towarowy. Największe napływy kapitału (w ujęciu netto) zanotowały w minionym miesiącu fundusze ETF iShares (9,15 mld USD), produkty indeksowe Nomura Asset Management (3,96 mld USD) oraz ETF-y Vangurard (3,14 mld USD). W opinii Deborah Fuhr – współzałożycielki i partnera zarządzającego w ETFGI – chociaż po wrześniowej decyzji amerykańskiego Federalnego Komitetu ds. Operacji Otwartego Rynku (FOMC) w sprawie pozostawienia stóp procentowych na niezmienionym poziomie rynki akcji poszły w górę, w całym miesiącu indeks S&P 500 nie zanotował istotnej zmiany, a indeks Dow Jones Industrial Average zniżkował o 0,4%. Rynki rozwinięte (bez USA) zakończyły wrzesień wzrostem o 1,5%, zaś rynki wschodzące zwyżkowały o 1,2%.

W pierwszych trzech kwartałach 2016 roku do funduszy ETF i instrumentów typu ETP na świecie trafiło netto 238,12 mld USD, o 5,4% mniej niż w tym samym okresie 2015 roku (251,67 mld USD). Nowe aktywa netto w wysokości 100,67 mld USD pozyskały dłużne ETF/ETP – to znacząco lepszy rezultat od dotychczasowego rekordu w okresie trzech pierwszych kwartałów (64,14 mld USD) odnotowanego w roku ubiegłym. Mimo słabego początku roku także ETF/ETP odwzorowujące indeksy akcyjne mogą zaliczyć pierwszych 9 miesięcy 2016 roku do udanych – zostały one zasilone w tym okresie kwotą netto 85,55 mld USD. Rekordowym zainteresowaniem w pierwszych trzech kwartałach tego roku cieszyły się towarowe ETF/ETP – napływ netto kapitału do tej kategorii wyniósł 36,55 mld USD, czyli był ponad dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie w rekordowym dotychczas pod tym względem 2012 roku (17,12 mld USD). Wśród dostawców ETF-ów i instrumentów typu ETP prym wiodły spółki: BlackRock (oferuje fundusze ETF pod marką iShares) – 88,43 mld USD, Vanguard – 63,46 mld USD i State Street Global Advisors (oferuje fundusze ETF pod marką SPDR) – 22,60 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.