Skip to main content

33 mld USD nowego kapitału netto trafiło do funduszy ETF i instrumentów typu ETP w I kwartale 2014 r.

Jak poinformowała spółka ETFGI, według wstępnych danych, łączna wartość aktywów zgromadzona w funduszach ETF i instrumentach typu ETP na świecie wyniosła w końcu I kwartału 2,45 bln USD, co oznacza wzrost o 0,01 bln USD wobec stanu sprzed miesiąca. Wzrost ten wynikał z jednej strony z niewielkiego, ale jednak pozytywnego wpływu zmian wartości instrumentów finansowych znajdujących się w portfelach ww. podmiotów, z drugiej natomiast był spowodowany przewagą nabyć nad umorzeniami, która wyniosła 11,0 mld USD (wobec 29,0 mld USD w lutym). Na koniec ubiegłego miesiąca na 59 giełdach notowane były 5 204 ETF/ETP (o 21 więcej niż miesiąc wcześniej) posiadające 10 219 linii notowań; ich dostawcami były 222 instytucje finansowe (o 3 więcej niż w lutym).

Jak stwierdziła Deborah Fuhr – partner zarządzający w ETFGI – marzec był pierwszym miesiącem w 2014 r. podczas którego napływ netto kapitału do akcyjnych funduszy ETF i instrumentów typu ETP (+9,9 mld USD) okazał się większy niż w przypadku dłużnych ETF i ETP (z których odpłynęło netto 1,4 mld USD); towarowe ETF/ETP zostały zasilone środkami o wartości (netto) 876 mln USD. Stało się tak mimo zmiennej koniunktury na amerykańskim rynku akcji – choć indeks S&P 500 wspiął się 7 marca na rekordowy poziom, to jednak cały miesiąc zakończył wzrostem poniżej 1%. Dodatnie stopy zwrotu pojawiły się pod koniec minionego miesiąca po tym, jak FED zapewnił, iż krótkoterminowe stopy nie zostaną podniesione wcześniej niż oczekuje tego rynek. Rynki rozwinięte poza Stanami Zjednoczonymi nieznacznie straciły w marcu, natomiast rynki wschodzące zyskały 3%.

W całym pierwszym kwartale 2014 r. napływ netto kapitału do ETF/ETP wyniósł 33,0 mld USD – był zatem znacznie mniejszy niż w analogicznym okresie 2013 r. (+73,1 mld USD), co było głównie rezultatem styczniowego odpływu kapitału, przede wszystkim z akcyjnych ETF/ETP. Jak dotychczas największym powodzeniem w 2014 r. cieszyły się instrumenty z ekspozycją na rynek długu, do których trafiło 17,8 mld USD nowego kapitału netto. Akcyjne ETF/ETP zanotowały wynik o ponad połowę gorszy (+8,4 mld USD), zaś największy odpływ kapitału stał się udziałem towarowych ETF-ów i instrumentów typu ETP (-207 mln USD).

Liderem w pozyskiwaniu nowych środków finansowych (w ujęciu netto), zarówno w marcu, jak i w całym I kwartale br., był Vanguard (odpowiednio +5,3 mld USD i +14,7 mld USD). Stosunkowo dużym zainteresowaniem w marcu cieszyły się również produkty iShares (+1,5 mld USD) i First Trust (+1,2 mld USD), natomiast w pierwszych trzech miesiącach 2014 r. instrumenty indeksowe sprzedawane przez BlackRock pod marką iShares (+8,6 mld USD) i produkty oferowane przez Nomura AM (+4,9 mld USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.