Skip to main content

31. rocznica utworzenia pierwszego funduszu ETF w Stanach Zjednoczonych

W dniu wczorajszym minęło dokładnie 31 lat od uruchomienia pierwszego funduszu typu ETF w Stanach Zjednoczonych – Standard & Poor`s Depositary Receipts (obecnie funkcjonuje jako SPDR S&P 500 ETF Trust, lecz najlepiej znany jest jako SPY) odwzorowującego wyniki indeksu S&P 500. Tydzień później zadebiutował on na giełdzie AMEX (obecnie jest notowany na NYSE Arca). Utworzenie funduszu było następstwem krachu z tzw. „czarnego poniedziałku” (Black Monday) z 19 października 1987 r., kiedy amerykańskie akcje zniżkowały w ciągu jednego dnia o ponad 20%. Indeks Dow Jones Industrial Average stracił wówczas 508 punktów, czyli 22,6% – był to jego największy jednodniowy spadek procentowy w historii. W następstwie tego wydarzenia amerykański organ regulacyjny nad rynkiem finansowym – SEC – zasugerował potrzebę stworzenia narzędzia zapewniającego dodatkową warstwę płynności dla amerykańskich akcji. Był to impuls, który doprowadził do uruchomienia SPY, w ramach współpracy pomiędzy jego dostawcą (State Street Global Advisors), administratorem indeksu S&P 500 (obecnie S&P Dow Jones Indices) i giełdą papierów wartościowych (American Stock Exchange). Nastąpiło to po blisko trzech latach od złożenia wniosku przez State Street. Kapitał założycielski (seed capital) funduszu wynosił 6,5 mln USD. Początkowy odbiór funduszu na rynku był tak słaby, że State Street i American Stock Exchange rozważały nawet jego zamknięcie. Na szczęście inwestorzy w końcu przekonali się do SPY i w ciągu trzech lat od uruchomienia aktywa funduszu przekroczyły 1 mld USD.

Obecnie SPDR S&P 500 ETF Trust jest największym funduszem tego typu w Stanach Zjednoczonych i na świecie z aktywami o wartości blisko 480 mld USD. Jest też zdecydowanie najpłynniejszym funduszem ETF w USA i jednym z najpłynniejszych giełdowych instrumentów finansowych w ogóle. Według danych Bloomberga z listopada 2022 roku średni dzienny obrót SPY wyniósł 39,6 mld USD, a średni spread w grudniu 2022 roku wyniósł zaledwie 0,004%.

Według wyliczeń portalu Benzinga, inwestorzy, którzy kupiliby tytuły uczestnictwa funduszu w dniu 22 stycznia 1993 r. w oparciu o cenę 25,02 USD (skorygowaną o dywidendy) i utrzymali go do dzisiaj, uzyskaliby spektakularną stopę zwrotu. Za inwestycję o wartości 1000 USD można było wówczas kupić 39,97 udziałów SPY. Inwestycja ta byłaby dziś warta 19 326,69 USD. Oznacza to hipotetyczną stopę zwrotu w wysokości 1932,7% w ciągu ostatnich 31 lat.

Co jednak najważniejsze, uruchomienie SPY rozpoczęło triumfalny pochód funduszy ETF – najpierw w Stanach Zjednoczonych, a potem na całym świecie. Według Bena Johnsona z Morningstara od momentu utworzenia funduszu do końca 2023 roku inwestorzy ulokowali netto w amerykańskie fundusze ETF około 5,8 bln USD! W tym samym czasie do tradycyjnych funduszy inwestycyjnych w USA trafiło netto nieco mniej niż 3 bln USD (por. poniższy wykres). W końcu 2023 roku aktywa amerykańskich funduszy ETF wynosiły – według danych ETFGI – 8,12 bln USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.