Skip to main content

3 biliony dolarów po raz pierwszy

Zgodnie z oczekiwaniami aktywa globalnego rynku funduszy typu ETF (exchange-traded fund) i instrumentów finansowych typu ETP (exchange-traded product) przekroczyły w minionym miesiącu poziom 3 bilionów dolarów. Według danych zgromadzonych przez monitorującą rynek tych instrumentów finansowych spółkę ETFGI wartość aktywów zainwestowana w ETF-y i ETP notowane na giełdach papierów wartościowych i innych platformach obrotu wyniosła w końcu maja 2015 r. 3 015 mld USD pokonując po raz pierwszy w historii barierę 3 bln USD. Jak podkreśliła Deborah Fuhr – założycielka i partner zarządzający w ETFGI – potrzeba było 19 lat, aby aktywa globalnego rynku ETF/ETP osiągnęły poziom 1 bln USD, 4 kolejne lata (w sumie zatem 23 lata) aby przekroczyły 2 bln USD i zaledwie 2 lata (w sumie 25 lat od uruchomienia pierwszego ETF) aby sięgnęły poziomu 3 bln USD. Według Fuhr rosnące tempo wzrostu aktywów tego segmentu rynku pokazuje, że instrumenty te zostały przyjęte jako rozwiązanie inwestycyjne przez inwestorów instytucjonalnych, doradców finansowych i inwestorów detalicznych na całym świecie. Rekordowy poziom aktywów rynek ETF/ETP osiągnął w maju także w Stanach Zjednoczonych (2,15 bln USD) i w Japonii (117 mld USD).

Według ETFGI napływ netto kapitału do ETF/ETP wyniósł w maju 19,1 mld USD. Rezultat ten to wyłącznie zasługa akcyjnych ETF/ETP, do których trafiło netto 20,8 mld USD. Pozostałe dwie kategorie instrumentów – dłużne ETF/ETP i towarowe ETF/ETP – odnotowały niewielki odpływ netto środków finansowych (odpowiednio 1,5 mld USD i 912 mln USD).

Od początku 2015 r. napływ netto kapitału do funduszy ETF i instrumentów typu ETP na świecie wyniósł ogółem 127,6 mld USD – to rekordowy wynik, znacznie lepszy od najlepszego dotychczas osiągniętego w okresie pierwszych pięciu miesięcy 2013 r. (109,4 mld USD). W przypadku instrumentów notowanych w Europie napływ netto kapitału sięgnął 39,2 mld USD (także rekord), podczas gdy w tym samym okresie 2014 r. było to 26,4 mld USD. Najlepszy jak dotychczas rezultat zanotował również rynek japoński (14,5 mld USD nowego kapitału netto) minimalnie poprawiając ubiegłoroczny wynik (14,3 mld USD). Analogiczna sytuacja miała miejsce w Kanadzie, gdzie wynik zanotowany w pięciu pierwszych miesiącach tego roku (5,6 mld USD) okazał się minimalnie lepszy niż w tym samym okresie 2012 r. (5,5 mld USD). Najwięcej kapitału w ujęciu netto pozyskał w minionym miesiącu Vanguard (+5,2 mld USD), kolejne miejsca zajęły Huatai-PB (+3,4 mld USD), WisdomTree (+1,7 mld USD) i First Trust (+1,6 mld USD).

W końcu maja na 62 światowych giełdach i platformach obrotu w 51 krajach dostępnych było 5757 funduszy ETF i instrumentów typu ETP, które posiadały w sumie 11 117 linii notowań. Dostawcami (providers) tych instrumentów finansowych było 256 instytucji finansowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.