Skip to main content

20. rocznica pierwszego funduszu ETF na giełdzie w Toronto

Jak informowaliśmy kilkanaście dni temu (można o tym przeczytać tutaj), w minionych tygodniach obchodziliśmy nie tylko 10. rocznicę wprowadzenia exchange-traded funds w Europie, ale także 20. rocznicę pojawienia się pierwszego takiego instrumentu na świecie – konkretnie na parkiecie w Toronto. Z tej okazji 22 kwietnia prezes TMX Group Tom Kloet oraz przedstawiciele providerów funduszy ETF w Kanadzie uroczyście rozpoczęli notowania na Toronto Stock Exchange.

Pierwszy exchange-traded product – Toronto 35 Index Participation units (TIPs) – został wprowadzony do notowań giełdowych w marcu 1990 roku. Pozwalał on inwestorom partycypować we wzroście wartości indeksu TSE 35 Composite Index. Kolejnym podobnym instrumentem, który znalazł się na giełdzie w Toronto, był HIPs, który naśladował zachowanie indeksu Toronto 100 Index. W 2000 roku oba instrumenty zostały połączone w iUnits S&P/TSE 60 Index Participation Fund. W 2006 roku fundusz zmienił nazwę na iShares CDN S&P/TSX 60 Index Fund, której używa do dzisiaj.

Obecnie na parkiecie w Toronto notowane są ETF-y oparte na różnego rodzaju aktywach – akcjach, instrumentach o stałym dochodzie, towarach i walutach. W 2009 r. na tamtejszej giełdzie zadebiutowało 38 funduszy ETF, a w tym roku (do chwili obecnej) już 25. 15 kwietnia na Toronto Stock Exchange notowanych było ogółem 147 funduszy ETF, których łączna kapitalizacja sięgała 36 mld USD. W 2009 roku łączny wolumen obrotu tymi instrumentami wyniósł 16,8 mld walorów, co stanowiło 14 procent handlu wszystkimi instrumentami finansowymi na tym parkiecie. Ponadto na Montreal Exchange (giełda będąca własnością TMX Group) notowanych jest 27 opcji na ETF-y.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.