Skip to main content

18 nowych towarowych ETN-ów Barclays Bank na NYSE Arca

21 kwietnia 2011 r. na NYSE Arca miało miejsce pierwsze notowanie 18 instrumentów dłużnych typu exchange-traded notes (naśladujących określone indeksy rynkowe) wyemitowanych przez Barclays Bank (nie są one zabezpieczone przez ten bank) funkcjonujących pod marką iPath. Są one powiązane z indeksami Barclays Capital Pure Beta i umożliwiają inwestorom dostęp do rynków towarowych przy jednoczesnej minimalizacji efektów zaburzeń na tych rynkach. Ich pełna lista znajduje się poniżej:

1. iPath Pure Beta S&P GSCI-Weighted ETN

2. iPath Pure Beta Broad Commodity ETN

3. iPath Pure Beta Crude Oil ETF

4. iPath Pure Beta Agriculture ETN

5. iPath Pure Beta Grains ETN

6. iPath Pure Beta Cooper ETN

7. iPath Pure Beta Nickel ETN

8. iPath Pure Beta Livestock ETN

9. iPath Pure Beta Energy ETN

10. iPath Pure Beta Industrial Metals ETN

11. iPath Pure Beta Sugar ETN

12. iPath Pure Beta Softs ETN

13. iPath Pure Beta Precious Metals ETN

14. iPath Pure Beta Lead ETN

15. iPath Pure Beta Cotton ETN

16. iPath Pure Beta Coffee ETN

17. iPath Pure Beta Cocoa ETN

18. iPath Pure Beta Aluminum ETN

Dwa ETN-y dają ekspozycję na cały rynek towarowy (1, 2), sześć pozwala partycypować w zmianach cen określonej grupy surowców (4, 5, 9, 10, 12, 13), natomiast pozostałe naśladują ceny określonych surowców naturalnych i towarów rolnych. W odróżnieniu od większości innych indeksów rynku towarowego które rolują kontrakty terminowe co miesiąc, indeksy stanowiące podstawę ww. ETN-ów mogą rolować kontrakty terminowe na określone surowce i towary z różnymi terminami zapadalności. Każdy indeksy typu Pure Beta został tak skonstruowany, aby dostarczyć najlepsze przybliżenie jeśli chodzi o średnią stopę zwrotu z pierwszych kontraktów futures w roku i jednocześnie aby uniknąć tych kontraktów które podlegają ciągłym zaburzeniom rynkowym.

Tego samego dnia do obrotu na NYSE Arca wszedł również iPath Seasonal Natural Gas ETN. Ten instrument finansowy naśladuje zachowanie indeksu Barclays Capital Natural Gas Seasonal TR, który utrzymuje swoją pozycję w kontraktach futur es na gaz ziemny poprze ich rolowanie na bazie rocznej.

Oferta Barclays Bank na rynku amerykańskim obejmuje obecnie 70 ETN-ów, w których ulokowano dotychczas około 10 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.