Skip to main content

10 nowych funduszy ETF BMO Financial Group na parkiecie w Toronto

3 lutego 2011 r. na Toronto Stock Exchange (TSX) zadebiutowało 10 nowych funduszy ETF BMO Financial Group (wcześniej – Bank of Montreal). W tym gronie znalazły się cztery dłużne ETF-y:

  • BMO 2013 Corporate Bond Target Maturity ETF

  • BMO 2015 Corporate Bond Target Maturity ETF

  • BMO 2020 Corporate Bond Target Maturity ETF

  • BMO 2025 Corporate Bond Target Maturity ETF

Są to fundusze obligacji korporacyjnych, mające cechy tradycyjnych obligacji (m.in. mają określony termin wykupu, wypłacają okresowe płatności), różniące się okresem zapadalności (od 2013 roku do 2025 roku). Inwestują one w inne fundusze ETF obligacji korporacyjnych BMO w taki sposób, aby termin zapadalności portfela był zbliżony do określonej daty. Dlatego też stopniowo przeciętny okres do wygaśnięcia składników portfela będzie się zmniejszał. Roczne koszty zarządzania w tych funduszach wynoszą 0,30%.

Oferta BMO powiększyła się także o cztery towarowe ETF-y:

  • BMO Energy Commodities Index ETF

  • BMO Agriculture Commodities Index ETF

  • BMO Precious Metals Commodities Index ETF

  • BMO Base Metals Commodities Index ETF

Instrumenty te dają inwestorom ekspozycję na rynek surowców energetycznych, towarów rolnych, metali szlachetnych oraz metali przemysłowych poprzez naśladowanie odpowiednich indeksów: S&P GSCI Energy Enhanced Capped Commodity Index CAD Hedged, S&P GSCI Agriculture Enhanced Capped Component Index CAD Hedged, S&P GSCI Precious Metals Commodity Index CAD Hedged oraz S&P GSCI Base Metals Enhanced Capped Commodity Index CAD Hedged. Udział najważniejszego towaru lub surowca (kontraktu terminowego) w portfelu ww. funduszy jest ograniczony do maksymalnie 35%, a pozostałych do 20%. Roczne koszty zarządzania w tych podmiotach wynoszą 0,30%.

BMO Financial Group wprowadził na TSX także dwa ETF-y zorientowane na dochód:

  • BMO Monthly Income ETF

  • BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Pierwszy z nich oferuje dostęp do ETF-ów o wyskiej stopie dochodu oferowanych przez BMO. Wybór ETF-ów do portfela odbywa się na podstawie oceny ich dochodowości, która powinna być wyższa niż rynku akcji reprezentowanego przez BMO Dow Jones Canada Titans 60 Index ETF lub rynku obligacji reprezentowanego przez BMO Aggregate Bond Index ETF. Roczne koszty zarządzania w tym funduszu wynoszą 0,55%.

Z kolei BMO Covered Call Canadian Banks ETF daje inwestorom ekspozycję na rynek kanadyjskich banków, a jednocześnie pozwala zarabiać na strategii opcyjnej covered call opartej na tych walorach. Roczne koszty zarządzania w tym funduszu wynoszą 0,65%.

Po wprowadzeniu na parkiet w Toronto 10 nowych funduszy ETF, łączna liczba tego typu instrumentów finansowych oferowanych przez BMO Financial Group i zarządzanych przez BMO Asset Management wzrosła do 40. Łączne aktywa fudnuszy ETF BMO Financial Group przekraczają obecnie 1,5 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.