Skip to main content

Zmiany zasad obliczania i publikacji indeksów mWIG40, WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR

Od 24 września 2018 r. zmianie ulegają zasady obliczania i publikacji indeksów: mWIG40, WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR.

Zwiększenie częstotliwości publikacji wartości indeksu mWIG40 (co 15 sekund zamiast co 60 sekund) umożliwi podejmowanie bardziej efektywnych decyzji inwestycyjnych przez inwestorów indywidualnych otwierających pozycje na kontrakcie terminowym na indeks mWIG40. Inwestorzy dostaną szansę szybszej reakcji na rynku derywatów w związku ze zmianami cen akcji wchodzących w skład portfela indeksu mWIG40 – dodaje Izabela Olszewska.

Dzięki zmianie częstotliwości publikacji indeksów WIG20TR, mWIG40TR oraz sWIG80TR z trybu jednolitego na ciągły (co 5 minut) GPW chce zwiększyć atrakcyjność poszczególnych segmentów spółek wśród potencjalnych emitentów produktów ETF. Dzięki inwestycji w produkty ETF na GPW inwestorzy mają możliwość pasywnego inwestowania w dany indeks, korzystania z przejrzystej strategii inwestycyjnej i obniżenia kosztów inwestycyjnych poprzez relatywnie niskie opłaty za zarządzanie.

Przypomnijmy, iż wyniki indeksu mWIG40 stara się odwzorowywać Ipopema m-Indeks FIO zarządzany przez Ipopema TFI.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.