Skip to main content

Zmiany w uchwałach indeksowych

3 czerwca Zarząd GPW w Warszawie podjął trzy uchwały (656/2014, 657/2014 i 658/2014) dotyczące zmian w (odpowiednio):

  • uchwale 871/2013 z 6 sierpnia 2013 r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad konstrukcji i podawania do publicznej wiadomości indeksów WIG30, WIG30TR, WIG50, WIG250, WIG30short i WIG30lev;

  • uchwale 42/2007 z 16 stycznia 2007 r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad konstrukcji i podawania do publicznej wiadomości indeksów i subindeksów giełdowych;

  • uchwale 651/2009 z 18 listopada 2009 r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad konstrukcji i podawania do publicznej wiadomości RESPECT Index.

Z punktu widzenia indeksów GPW w Warszawie replikowanych przez Lyxor UCITS ETF WIG20 (indeks WIG20) oraz Ipopema m-Index FIO (indeks mWIG40) w przepisach uchwały 42/2007 (z późn. zm) nie zajdą żadne istotne zmiany. Zmiany w ww. uchwale mają przede wszystkim charakter porządkujący i dotyczą usunięcia informacji na temat indeksów sWIG80 i WIG-Plus oraz przeniesienia informacji na temat indeksu WIGdiv do uchwały 871/2013.

Zmiany zawarte w powyższych uchwałach wejdą w życie 23 czerwca 2014 r.

Tekst uchwały 657/2014 dotyczącej m.in. indeksów WIG20 i mWIG40 znajduje się w poniższym pliku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.