Skip to main content

Zmiany w Regulaminie Rodziny Indeksów Giełdowych od dnia 19 marca 2021

GPW Benchmark przedstawił tekst jednolity zmienionego Regulaminu Rodziny Indeksów Giełdowych, przyjętego dnia 12 lutego 2021 roku. Zmieniony Regulamin uwzględnia m.in. istotne zmiany metodologiczne, wypracowane w ramach konsultacji publicznych zakończonych przez Administratora 9 stycznia oraz podsumowane dnia 10 lutego. Zmiany wymienione są w metryczce na pierwszej stronie Regulaminu.

Administrator wyjaśnił, iż przedstawiona treść Regulaminu Rodziny Indeksów Giełdowych obowiązywać będzie od dnia 19 marca 2021, tj. daty korekty okresowej portfeli Indeksów Giełdowych. Jednakże w ramach korekty okresowej Indeksów przypadającej w dniu 19 marca 2021, Administrator przy ustalaniu nowych składów portfeli uwzględni nowe zasady, tzn. wprowadzone w Regulaminie opublikowanym w dniu 12 lutego. Zmiana daty wejścia w życie Regulaminu z pierwotnie planowanej (12 marca) na 19 marca wynika z potrzeby ograniczenia ryzyka interpretacji zasad obowiązujących w okresie pomiędzy datą wejścia w życie nowego Regulaminu a datą korekty rocznej.

Równolegle, korekcie poddana została również metoda wyznaczania Indeksu InvestorMS poprzez wprowadzenie nowego kryterium uczestnictwa w Indeksie – w pkt 3.1.3 lit. (d) Opisu Metody.

Komentarz:

Zmiany w Regulaminie Rodziny Indeksów Giełdowych wpływają na konstrukcję indeksów giełdowych, w tym także indeksów których wyniki inwestycyjne są odwzorowywane przez działające w Polsce akcyjne fundusze ETF i akcyjne fundusze indeksowe. W konsekwencji zmiany te w długim terminie mogą także oddziaływać na wyniki osiągane przez ww. podmioty. Inwestorzy którzy już lokują swój kapitał w ETF-y i/lub fundusze indeksowe naśladujące krajowe indeksy powinni zatem zapoznać się ze zmianami w Regulaminie Rodziny Indeksów Giełdowych.

Tomasz Miziołek

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.