Skip to main content

Zmiany w Regulaminie Giełdy dotyczące m.in. opłat dla animatorów rynku w przypadku ETF-ów na akcje z indeksu WIG30

Zarząd Giełdy poinformował, że Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany Regulaminu Giełdy uchwalone Uchwałą Nr 30/1340/2013 Rady Giełdy z dnia 20 września 2013 r. (tekst uchwały znajduje się w pliku poniżej).

Zmiany te mają dwojaki charakter: 1) zmiany wynikające z wprowadzenia przez GPW publikacji indeksu WIG30,2) zmiany wynikające z planowanego wprowadzenia nowych zasad segmentacji akcji.

W odniesieniu do wprowadzenia przez GPW publikacji indeksu WIG30 przedmiotowe zmiany w Regulaminie Giełdy odnoszą się do dwóch kwestii: a) ustanowienia minimalnej wartości transakcji pakietowej dla akcji debiutujących spółek, w przypadku gdyby akcje te weszły w skład indeksu WIG30 (§ 155 ust. 8 Regulaminu Giełdy); b) objęcia akcji z indeksu WIG30 oraz ETF-ów na te akcje takimi samymi stawkami opłat operacyjnych dla animatorów rynku, jakie obecnie obowiązują dla akcji z indeksu WIG20 (zmiany w pkt 5.1.1 i 5.1.2 w Załączniku Nr 1 do Regulaminu Giełdy).

Zmiany w Regulaminie Giełdy dokonane Uchwałą Nr 30/1340/2013 Rady Giełdy z dnia 20 września 2013 r. będą obowiązywać od dnia 1 stycznia 2014 r., z zastrzeżeniem że nowe opłaty kwartalne od emitentów tzw. akcji groszowych pobierane będą począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.