Skip to main content

Zmiany w Regulaminie Giełdy

Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwaliła zmiany w „Regulaminie Giełdy” w zakresie wprowadzenia do obrotu giełdowego tytułów uczestnictwa funduszy typu ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.