Skip to main content

Zmiany w portfelach indeksów WIG20, mWIG40 i WIG-ESG

Po sesji giełdowej w dniu 18 grudnia 2020 r. została przeprowadzona korekta kwartalna portfeli indeksów WIG20 i WIG20TR, których stopy zwrotu naśladują dwa fundusze ETF notowane na warszawskim parkiecie oraz dwa krajowe fundusze indeksowe. Skład portfela indeksu blue-chipów nie zmienił się. Największy udział posiadają w nim akcje firm: CD Projekt (12,8034%), Allegro (12,3760%), PKO BP (11,7524%) i KGHM (9,9285%) (według stanu na 20 listopada). Szczegółową informację na temat składu portfeli indeksów WIG20 i WIG20TR przedstawia poniższa tabela.

Dokonano również korekty kwartalnej portfela indeksów mWIG40 i mWIG40TR, których wyniki inwestycyjne odwzorowuje jeden fundusz ETF i dwa krajowe fundusze indeksowe. Skład portfela indeksu średnich firm nie uległ zmianie. Największy udział posiadają w nim akcje firm: ING BSK (9,7038%), Kęty (8,4155%) i Budimex (6,1806%) (według stanu na 20 listopada). Szczegółowa informacja na temat składu portfeli indeksów mWIG40 i mWIG40TR jest przedstawiona poniżej.

Po sesji w dniu 18 grudnia przeprowadzono także rewizji kwartalnej portfela indeksu WIG-ESG, którego stopę zwrotu stara się replikować jeden fundusz indeksowy. W indeksie tym nowymi uczestnikami zostały spółki Allegro, CI Games i Cormay, a indeks opuściły spółki Bogdanka, Getin i VRG. Udziały spółek Allegro oraz CD Projekt zostały ograniczone do 10 proc., a łączny udział spółek przekraczających 5 proc. wartości portfela indeksu został ograniczony do 40 proc. Zgodnie z metodą indeksu, w stosunku do spółki GPW został zastosowany tzw. mechanizm wygładzania. Szczegółową informację na temat składu portfela indeksu WIG-ESG (według stanu na 30 listopada) przedstawia poniższa tabela.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.