Skip to main content

Zmiany w portfelach indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80

Po sesji giełdowej w dniu 21 czerwca 2024 r. została przeprowadzona korekta kwartalna portfeli indeksów WIG20 i WIG20TR, których stopy zwrotu naśladuje jeden fundusz ETF notowany na warszawskim parkiecie (Beta ETF WIG20TR) oraz dwa krajowe fundusze indeksowe (PKO Akcji Rynku Polskiego (w 75%) i inPZU Akcje Polskie (w 70%)). W portfelach obu indeksów nie zaszły żadne roszady, natomiast udział spółki PKO BP został ograniczony do 15 proc.

Przeprowadzono również korektę portfeli indeksów mWIG40 i mWIG40TR, których wyniki inwestycyjne replikuje jeden fundusz ETF (Beta ETF mWIG40TR) i dwa krajowe fundusze indeksowe (inPZU Akcje Polskie (w 30%) i PKO Akcji Rynku Polskiego (w 25%)). Z ich portfeli wykluczone zostały akcje firmy Cognor, zaś na jej miejsce weszły akcje spółki BNP Paribas Bank Polska. Udział spółki ING BSK został ograniczony do 10 proc.

W ramach korekty kwartalnej zmieniły się także portfele indeksów sWIG80 i sWIG80TR, których wyniki inwestycyjne odzwierciedla fundusz Beta ETF sWIG80TR. Z portfela indeksu zostały usunięte akcje spółki BNP Paribas Bank Polska, natomiast zostały do niego włączone akcje firmy Cognor.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.