Skip to main content

Zmiany w portfelach indeksów WIG20 i mWIG40

Według informacji GPW Benchmark po sesji w dniu 26 listopada 2020 r. została przeprowadzona korekta nadzwyczajna pakietów akcji spółki LPP m.in w w indeksach WIG20 i WIG20TR, których wyniki replikują krajowe fundusze indeksowe i fundusze ETF. W wyniku tej operacji nowy pakiet akcji spółki LPP w ww. indeksach wynosi 1.105.000 akcji. Operacja korekty nadzwyczajnej wynika ze zmniejszenia liczby akcji w wolnym obrocie spółki LPP o ponad 250 mln EUR.

Ponadto, po sesji w dniu 26 listopada 2020 r. z list uczestników m.in. indeksów WIG20 i WIG20TR zostały wykreślone akcje spółki Play. Operacja wykreślenia akcji tej spółki z portfeli ww. indeksów wynikała z ich metodologii, zgodnie z którą w indeksach nie mogą uczestniczyć spółki których liczba akcji w wolnym obrocie jest niższa niż 10%. Tymczasem, w ubiegłym tygodniu spółka Iliad poinformowała, że kupiła w ramach wezwania 143.809.764 akcji Play Communications. Po rozliczeniu wezwania będzie ona posiadać 246.131.028 akcji Play Communications, stanowiących 96,7 proc. kapitału i ogólnej liczby głosów.

Ponadto po sesji 26 listopada 2020 r. listy uczestników indeksów WIG20 oraz WIG20TR zostały uzupełnione o pakiet 55.869.000 akcji spółki Asseco Poland. Natomiast w indeksach mWIG40 i mWIG40TR naśladowanych przez krajowe fundusze indeksowe i fundusze ETF, w miejsce spółki Asseco Poland, została wpisana spółka CI Games z pakietem 109.279.000 akcji.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.