Skip to main content

Zmiany w portfelach indeksów mWIG40, sWIG80 i CEEplus

Po sesji 8 lipca 2024 r. z listy uczestników indeksów mWIG40 i mWIG40TR, których wyniki inwestycyjne replikuje jeden fundusz ETF (Beta ETF mWIG40TR) i dwa krajowe fundusze indeksowe (inPZU Akcje Polskie (w 30%) i PKO Akcji Rynku Polskiego (w 25%)) zostały wykreślone akcje spółki PKP Cargo. Operacja wykreślenia akcji ww. spółki z portfeli ww. indeksów wynikała z ich metodologii, zgodnie z którą w indeksach nie mogą uczestniczyć spółki oznaczone w sposób szczególny.

Ponadto po sesji 8 lipca 2024 r. listy uczestników indeksów mWIG40 i mWIG40TR zostały uzupełnione o pakiet 6.834.000 akcji spółki Cyberfolks. W indeksach sWIG80 i sWIG80TR, których wyniki inwestycyjne odzwierciedla fundusz Beta ETF sWIG80TR, akcje firmy Cyberfolks zostały zastąpione przez 11.110.000 akcji spółki Bloober.

Akcje spółki PKP Cargo zostały również wykreślone, z tego samego względu, z listy uczestników indeksu CEEplus, którego stopę zwrotu naśladuje fundusz indeksowy inPZU Akcje CEEplus.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.