Skip to main content

Zmiany metod kwalifikacji spółek do indeksów giełdowych WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30

GPW Benchmark S.A., zgodnie z zasadami zdefiniowanymi w obowiązującej dokumentacji przeprowadził zmianę metod opracowywania Indeksów z Rodziny Indeksów Giełdowych, które zaprezentowane zostały 12 lutego 2021 r. Celem zmian jest zabezpieczenie długoterminowej miarodajności Indeksów Giełdowych jako wskaźników referencyjnych w rozumieniu unijnego Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych (BMR). Zmiany pozwolą na:

  • utrzymanie reprezentatywności Indeksów Giełdowych dla ich rynków bazowych, czyli zapewnienie, że każdy Indeks, pomimo istotnych i nieoczekiwanych zmian rynkowych, stanowi precyzyjne narzędzie pomiaru dokładnie tego fragmentu rynku giełdowego, który dany Indeks odzwierciedla, a jednocześnie
  • unikanie wątpliwości w doborze spółek do portfeli Indeksów, który mogłyby prowadzić do uznaniowego podejścia w doborze spółek w sytuacjach szczególnych, np. związanych z jednostkowymi, skokowymi zmianami w poziomie obrotów akcjami poszczególnych spółek na odpowiednim rynku organizowanym przez GPW S.A.

Najważniejsze zmiany dotyczą kwalifikacji spółek do rankingów i portfeli Indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30 (w tym wersji dochodowych tych indeksów oraz indeksów pochodnych). Objęły one:

  • Wprowadzenie miesięcznego wskaźnika obrotu (MWO) jako nowego, dodatkowego kryterium kwalifikacji spółek do Indeksów,
  • Korektę zasad wyznaczania punktów rankingowych, polegającą na zmianie wag z dotychczasowych 0,6 dla obrotów na akcjach spółki i 0,4 dla kapitalizacji w wolnym obrocie, na nowe wagi: 0,4 dla obrotów i 0,6 dla kapitalizacji. Korektę zasad kwalifikacji do indeksów mWIG40 i sWIG80 spółek notowanych równolegle na rynkach innych niż rynek GPW w Warszawie (dual listing). Zamiast dotychczasowego stałego ograniczenia kwalifikacji spółek tego typu na poziomie 1 mld EUR (dla spółek, które miałaby zakwalifikować się do mWIG40) oraz 100 mln EUR (dla spółek, które miałaby zakwalifikować się do sWIG80), wprowadzono medianę kapitalizacji spółek za okres 3 miesięcy przed dniem rankingu. Dla mWIG40 mediana obliczana jest na podstawie spółek wchodzących w skład WIG20, natomiast dla sWIG80 mediana obliczana jest na podstawie spółek wchodzących w skład mWIG40.

Przedstawiona 12 lutego 2021 r. treść Regulaminu Rodziny Indeksów Giełdowych obowiązuje od dnia 19 marca 2021 r., tj. daty zaplanowanej korekty okresowej Indeksów. W związku z tym, opisane powyżej zmiany zostały uwzględnione przy tworzeniu rankingów i ustalaniu nowych portfeli Indeksów na potrzeby rewizji rocznej. Po sesji dnia 19 marca, dla wszystkich Indeksów obowiązywać będą nowe listy uczestników opracowane wedle nowych zasad. Z szczegółowymi informacji na ich temat można się zapoznać w poniższym pliku.

W kontekście powyższego komunikatu GPW Benchmark należy zaznaczyć, iż zmiany sposobu kwalifikowania spółek do indeksów WIG20 i mWIG40 są istotne między innymi z punktu widzenia uczestników funduszy ETF i funduszy indeksowych dążących do naśladowania wyników inwestycyjnych tych indeksów oraz indeksów pochodnych (WIG20short i WIG20lev).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.