Skip to main content

Zmiana zasad rewizji portfela indeksu WIG-ESG

GPW Benchmark informuje, iż po przeprowadzeniu konsultacji publicznych oraz po zasięgnięciu opinii Komitetu Nadzorczego Zarząd GPW Benchmark S.A. przyjął w dniu 17 sierpnia 2020 r. zmiany w Regulaminie Rodziny Indeksów Giełdowych GPW Benchmark S.A. w odniesieniu do zasad rewizji portfela indeksu WIG-ESG. Regulamin w nowym brzmieniu wejdzie w życie 30 dni po jego opublikowaniu, czyli w dniu 16 września br.

Jednocześnie Zarząd GPW Benchmark S.A., mając na uwadze interes użytkowników indeksu WIG-ESG oraz po zasięgnięciu opinii Komitetu Nadzorczego, podjął decyzję o odstąpieniu od przeprowadzenia rewizji rocznej portfela indeksu WIG-ESG po ostatniej sesji giełdowej sierpnia, na rzecz przeprowadzenia, zgodnie z nowym Regulaminem, rewizji kwartalnej po sesji giełdowej w dniu 18 września 2020 r., tak aby do minimum ograniczyć wprowadzanie kolejnych zmian w składzie portfela indeksu WIG-ESG w stosunkowo krótkim czasie.

Ponadto Zarząd GPW Benchmark S.A., kierując się interesem użytkowników indeksu WIG-ESG oraz po zasięgnięciu opinii Komitetu Nadzorczego, podjął decyzję o zachowaniu tygodniowego terminu odnośnie podania do publicznej wiadomości nowego składu portfela WIG-ESG przed przeprowadzeniem rewizji, co oznacza, że nowy skład portfela indeksu zostanie opublikowany w dniu 11 września 2020 r.

Regulamin Rodziny Indeksów Giełdowych GPW Benchmark S.A. w nowym brzmieniu jest dostępny na stronie www.gpwbenchmark.pl

Przypomnijmy, iż wyniki indeksu WIG-ESG stara się odwzorowywać największy fundusz indeksowy w Polsce – NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.