Skip to main content

Zmiana Regulaminu Rodziny Indeksów Giełdowych w zakresie metody indeksu WIG-ESG

Od 1 sierpnia 2021 roku obowiązuje nowa treść pkt 8.3.10 oraz 8.3.11 Regulaminu Rodziny Indeksów Giełdowych. Zmienione punkty Regulaminu dotyczą metody tworzenia Rankingu Dobrych Praktyk dla indeksu WIG-ESG (tekst jednolity poniżej), którego wyniki inwestycyjne stara się naśladować fundusz indeksowy NN FIO Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania.

Wprowadzone zmiany mają na celu dostosowanie indeksu WIG-ESG do zmiany zasad ładu korporacyjnego oraz reguł postępowania dla spółek notowanych na GPW w Warszawie. Nowe zasady opublikowane w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, obowiązują od dnia 1 lipca 2021 r. W ramach metody opracowywania indeksu, opisanej szczegółowo w pkt 8 Regulaminu, oceny stosowania Dobrych Praktyk stanowią podstawę do tworzenia przez GPW Benchmark Rankingu Dobrych Praktyk, służącego określeniu udziału spółek w portfelu indeksu.

Administrator (GPW Benchmark) nie uznaje wprowadzonej korekty Regulaminu jako „istotnej zmiany” w rozumieniu przepisów art. 28 ust. 2 Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych (BMR).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.