Skip to main content

Zmiana pasma notowań dla akcji i funduszy inwestycyjnych typu ETF

GPW informuje, że od dnia 1 kwietnia 2019 r. dla akcji i funduszy inwestycyjnych typu ETF notowanych na GPW zacznie obowiązywać nowe przyporządkowanie do pasm płynności. Oznacza to, że dla niektórych z wymienionych instrumentów zmienią się tabele kroków notowań (czyli najmniejsza zmiana kursu notowanych instrumentów). Zmiana ta jest efektem corocznej klasyfikacji akcji i ETF pod względem płynności, dokonywanej przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) w stosunku do wszystkich giełd UE. Nowe pasma płynności obejmą w sumie 250 spółek z Głównego Rynku GPW i z rynku NewConnect. Przyporządkowanie danych akcji lub ETF do nowych pasm płynności spowoduje, że niezrealizowane zlecenia dotyczące tych instrumentów finansowych , a obecne w arkuszu zleceń GPW, stracą ważność po sesji w dniu 29 marca 2019 r.

Liczba instrumentów zmieniających pasma płynności od 1 kwietnia 2019r.:

Nowa tabela pasm płynności dla akcji i funduszy inwestycyjnych typu ETF będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 roku na wszystkich rynkach Unii Europejskiej. W wyniku kolejnej rocznej klasyfikacji, która zostanie dokonana w 2020 r. przez ESMA, nowa tabela pasm płynności zacznie obowiązywać od 1 kwietnia 2020 roku.

Uchwały GPW w sprawie przyporządkowania akcji i ETF do nowych pasm płynności zostały opublikowane na stronie internetowej www.gpw.pl

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.