Skip to main content

Zmiana nazw subfunduszy ETF wchodzących w skład funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG

Zgodnie z ogłoszeniem funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV z dnia 3 września 2013 r. skierowanym do jego uczestników Rada Dyrektorów funduszu postanowiła zaktualizować jego prospekt emisyjny zgodnie z wytycznymi 2012/832 Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (European Securities and Markets Authority – ESMA) dotyczącymi funduszy ETF (z którymi można zapoznać się tutaj).

Między innymi zgodnie z pkt. 15 tych wytycznych, który zaleca, aby fundusze UCITS typu ETF używały identyfikatora „UCITS typu ETF”, który identyfikowałby je jako fundusze inwestycyjne typu ETF (identyfikator ten powinien być stosowany w jego nazwie, regulaminie funduszu lub akcie założycielskim, prospekcie emisyjnym, dokumencie zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów i w materiałach marketingowych), Rada Dyrektorów zdecydowała o dodaniu w nazwie 26 subfunduszy wchodzących w skład funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG, określenia „UCITS”. W związku z powyższym również nazwy subfunduszy replikujących indeksy S&P 500 i DAX, których tytuły uczestnictwa są m.in. notowane na GPW w Warszawie, zmieniły swoją postać na: Lyxor UCITS ETF S&P 500 i Lyxor UCITS ETF DAX.

Zmiany w prospekcie (w tym także w nazwach subfunduszy) obowiązują od 12 sierpnia 2013 r. i są odzwierciedlone w prospekcie datowanym na sierpień br. (który można znaleźć tutaj lub tutaj).

Jak dowiedział się portal etf.com.pl od spółki Lyxor zmiana nazwy (wprowadzenie określenia „UCITS”) nastąpiła wcześniej (wg. Lyxora 1 kwietnia br.) także w przypadku subfunduszu odwzorowującego wyniki indeksu WIG20. Jego pełna nazwa brzmi zatem obecnie Lyxor UCITS ETF WIG20, co znalazło odzwierciedlenie m.in. w prospekcie funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG oraz w kluczowych informacjach dla inwestorów subfunduszu (z którymi można zapoznać się tutaj).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.