Skip to main content

Zawiadomienie dla akcjonariuszy funduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Po przejęciu spółki Commerz Funds Solutions SA (której nazwa została zmieniona na Lyxor Funds Solutions SA w październiku 2019 r.) i franczyzy funduszy giełdowych UCITS Commerzbank AG przez Lyxor International Asset Management w dniu 27 maja 2019 r., podjęta została decyzja o harmonizacji zakresów produktów oferowanych przez Lyxor Funds Solutions SA i Lyxor International Asset Management.

Celem takiej harmonizacji jest między innymi zapewnienie ściśle ukierunkowanego i rozszerzonego zakresu funduszy inwestycyjnych ETF typu UCITS poprzez połączenie funduszy. W tym kontekście, Zarząd spółki Multi Units Luxembourg informuje niniejszym Akcjonariuszy o podjęciu w dniu 19 listopada 2019 r. ogólnych uchwał dotyczących połączenia – w najlepszym interesie Akcjonariuszy – funduszy wymienionych poniżej:

  • Lyxor S&P 500 UCITS ETF (kod ISIN: LU0959211243), będący subfunduszem spółki MULTI UNITS LUXEMBOURG, SICAV (spółka inwestycyjna z kapitałem zmiennym), zarejestrowanej na podstawie prawa luksemburskiego, wpisanej do rejestru handlu i spółek pod numerem B 115 129 („Subfundusz Przyjmujący”), której spółką zarządzającą jest Lyxor International Asset Management i

  • ComStage S&P 500 Euro Daily Hedged UCITS ETF (kod ISIN: LU1033694362), subfundusz spółki COMSTAGE, SICAV (spółka inwestycyjna z kapitałem zmiennym), zarejestrowanej na podstawie prawa luksemburskiego, wpisanej do rejestru handlu i spółek pod numerem B 140 772 („Subfundusz Przyłączany”) – spółka przyjmująca UCITS wskazała równocześnie jako swoją spółkę zarządzającą Lyxor Funds Solutions S.A.

Należy pamiętać, że Lyxor S&P 500 UCITS ETF jest subfunduszem przyjmującym. Niemniej jednak, ze względu na obowiązujące przepisy jesteśmy zobowiązani do poinformowania Państwa o włączeniu przejmowanego subfunduszu. Połączenie będzie miało na celu przegrupowanie aktywów zarządzanych przez oba podmioty stanowiące przedmiot połączenia, a tym samym umożliwienie efektywnego zarządzania wydatkami.

Po dacie wejścia w życie, cechy Subfunduszu Przyjmującego – tj. Lyxor S&P 500 UCITS ETF – pozostaną niezmienione.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.