Skip to main content

Zatwierdzenie prospektu certyfikatów funduszu Beta ETF S&P 500

24 listopada 2020 r. z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego wydano zezwolenie AgioFunds TFI S.A. na utworzenie Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, co jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu sporządzonego w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii A i B Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowego FIZ. Firmą inwestycyjną jest DM Banku Ochrony Środowiska S.A.

Fundusz zamierza wyemitować do 1 miliona certyfikatów inwestycyjnych serii A oraz nieoznaczoną liczbę certyfikatów serii B (emisja ciągła).

Prospekt funduszu znajduje się w poniższym pliku. Zgodnie z zawartymi w nim informacjami oferta publiczna certyfikatów serii A powinna nastąpić w dniach 7-8 grudnia 2020 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.