Skip to main content

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Beta ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

26 czerwca 2019 r. z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdzono prospekt emisyjny Beta ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego certyfikatów inwestycyjnych serii A (do 1 mln certyfikatów) i serii B (nieoznaczona liczba certyfikatów – emisja ciągła). Oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie. Funduszem zarządzać będzie AgioFunds TFI.

Zatwierdzenie prospektu emisyjnego Beta ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego nastąpiło niemal dokładnie osiem miesięcy po zatwierdzeniu prospektu pierwszego funduszu portfelowego (stanowiącego odpowiednik funduszy ETF) na polskim rynku – Beta ETF WIG20TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (nastąpiło to 29 października 2018 r.). Zgodnie z prospektem, giełdowy debiut certyfikatów nowego funduszu powinien nastąpić w drugiej połowie sierpnia 2019 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.