Skip to main content

Zatwierdzenie prospektu certyfikatów funduszu Beta ETF WIGtech

12 marca 2021 r. z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego wydano zezwolenie AgioFunds TFI S.A. na utworzenie Beta ETF WIGtech Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, co jest równoznaczne z zatwierdzeniem prospektu sporządzonego w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym certyfikatów inwestycyjnych serii A i B Beta ETF WIGtech Portfelowego FIZ. Firmą inwestycyjną jest DM Banku Ochrony Środowiska S.A.

Fundusz zamierza wyemitować do 1 miliona certyfikatów inwestycyjnych serii A oraz nieoznaczoną liczbę certyfikatów serii B (emisja ciągła).

Prospekt funduszu znajduje się w poniższym pliku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.