Skip to main content

Zatwierdzenie prospektów emisyjnych funduszy Beta ETF WIG20lev i Beta ETF WIG20short

12 lipca 2019 r. z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdzono prospekt emisyjny Beta ETF WIG20lev Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego certyfikatów inwestycyjnych serii A (do 500 tys. certyfikatów) i serii B (nieoznaczona liczba certyfikatów – emisja ciągła).

Również w dniu dzisiejszym z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdzono prospekt emisyjny Beta ETF WIG20short Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego certyfikatów inwestycyjnych serii A (do 100 tys. certyfikatów) i serii B (nieoznaczona liczba certyfikatów – emisja ciągła).

W przypadku obu funduszy oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, a zarządzać nimi będzie AgioFunds TFI.

Zatwierdzenie prospektów emisyjnych ww. funduszy – pierwszych na polskim rynku ETF-ów lewarowanych i odwrotnych (short) – nastąpiło nieco ponad dwa tygodnie po zatwierdzeniu prospektu funduszu Beta ETF mWIG40TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (miało to miejsce 26 czerwca br.).

Prospekty obu funduszy znajdują się w poniższych plikach. Zgodnie z zawartymi w nich informacjami oferta publiczna certyfikatów serii A powinna nastąpić w końcu lipca.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.