Skip to main content

Zarząd GPW w Warszawie zdecydował o wprowadzeniu certyfikatów Beta ETF WIG20TR do obrotu giełdowego

Uchwała Nr 7/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 stycznia 2019 r.

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, w rozumieniu § 2 pkt 13a) lit. b) Regulaminu Giełdy, emitowane przez BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY:

1) 130.102 tytuły uczestnictwa serii A, oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLBTETF00015” – z dniem 7 stycznia 2019 r.;2) tytuły uczestnictwa serii B, bez określania ich liczby, emitowane zgodnie ze statutem BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY w okresie ważności właściwego prospektu emisyjnego – z dniem rejestracji danych tytułów uczestnictwa przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem „PLBTETF00015”, jednak nie wcześniej niż z dniem 7 stycznia 2019 r.

Na podstawie § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanowił notować tytuły uczestnictwa, o których mowa w ust. 1, w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „BETAW20TR”.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.